Prospekcja nienwazyjna

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na część dotyczącą archeologii nieinwazyjnej konferencji organizowanej na 100-lecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Nasze spotkanie chcielibyśmy podzielić na cztery główne sesje:

1. Archeologia Lotnicza w Polsce – ostatnie odkrycia, techniki badawcze

2. Pomiary topograficzne (LIDAR, GPS, Fotogrametria, itp.) – interpretacja i weryfikacja rezultatów.

3. Archeologia krajobrazu (m.in. badania powierzchniowe, mobilny GIS, itp.)

4. Badania nieinwazyjne antycznych i średniowiecznych zespołów miejskich.

Tematykę ograniczamy do badań prowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat. Mamy zamiar opublikować najciekawsze referaty w języku angielskim.  Istnieje możliwość zwrotu kosztów noclegu.
Prosimy o nadsyłanie tematów referatów do 15 października na adres miron.bogacki@uw.edu.pl.