Wojna w pradziejach i wczesnym średniowieczu

Chcielibyśmy, by podczas sesji zaprezentowana została problematyka uzbrojenia od epoki brązu po okres wczesnego  średniowiecza, z ukazaniem aktualnego stanu badań (co wiemy) i białych plam (czego nie wiemy, a wiedzieć możemy). Mamy również nadzieję na konsolidację środowiska bronioznawczego i początek bardziej regularnej współpracy. Materiały chcielibyśmy opublikować, a wersja drukowana mogłaby stanowić bronioznawczy odpowiednik wydawnictw zaczynających się zwykle od słów:  “Stan i potrzeby badań nad…”. Zakładamy, że tom miałby obejmować teksty dość obszerne. Wersja drukowana będzie mieć charakter specjalistyczny, ale wystąpienia powinny uwzględniać niekoniecznie bronioznawczy charakter zainteresowań odbiorców. Sesja jest ograniczona czasowo, ale do przewidujemy zaproszenie większej liczby uczestników (także z zagranicy) do udziału w publikacji. Referaty mogą być prezentowane w językach kongresowych (nie tylko w angielskim: francuski i niemiecki mile widziane). Nie jest to jednak koniecznością. Do 15 października 2019 r.  prosimy do dostarczenie streszczeń (do 300 słów, w języku polskim lub w językach kongresowych), zaś możliwie wcześnie – deklaracji, a następnie tytułów wystąpień. Wszystko to na adres: bdkontny@uw.edu.pl

Z gorącymi pozdrowieniami, Bartosz Kontny