Program studiów magisterskich zaocznych

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

I rok

60 ECTS, 615 godzin, 6 egzaminów + 2 zaliczenia + ćwiczenia

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 V 7
Seminarium II (poboczne) 45 V 7
Wykład monograficzny 4 × wykład 30 4 × E 15
Historia archeologii wykład 45 E 6
Wykład ogólnouniwersytecki wykład 30 E 3
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 V 2
Ćwiczenia wykopaliskowe 2 miesiące 2×150 V 20

II rok

60 ECTS, 285 godzin, 6 egzaminów + 2 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 V 7
Seminarium II (poboczne) 45 V 7
Wykład monograficzny 4 × wykład 30 4 × E 15
Metodologia archeologii wykład 45 E 6
Wykład ogólnouniwersytecki wykład 30 E 3
Przygotowanie pracy magisterskiej + egzamin magisterski 21

E – przedmiot kończy się egzaminem
V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki