Program studiów magisterskich zaocznych

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

I rok (nowy program)

60 ECTS, 653 godzin, 6 egzaminów + 7 zaliczeń

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) 45 h zal 8
Wykład monograficzny 3 × wykład 30 h 3 × egz 9
Historia archeologii 2 × wykład 30 h 2 × egz 8
Wykład ogólnouniwersytecki* wykład 30 h egz 2,5
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym translatorium 45 h zal 4,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 h zal 0,5
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 h zal 0,5
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 h zal 1
Ćwiczenia wykopaliskowe 2 miesiące 2 × 150 h zal 18

* Tylko z jednej z dyscyplin nauk społecznych (zależnie od oferty w danym roku)

II rok (stary program)

60 ECTS, 285 godzin, 6 egzaminów + 2 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 h zal 7
Seminarium II (poboczne) 45 h zal 7
Wykład monograficzny 4 × wykład 30 h 4 × egz 16
Metodologia archeologii wykład 45 h egz 6
Wykład ogólnouniwersytecki wykład 30 h egz 3
Przygotowanie pracy magisterskiej + egzamin magisterski 21