Wykłady ogólnoinstytutowe

 

WYKŁADY OGÓLNOINSTYTUTOWE
wykład E 3 ECTS
M. Barwik
Dzieje i  kultura Egiptu faraońskiego 60 czwartek 9:45 – 11:15,  s. 2.07
A. Cieśliński
Barbarzyńcy – Germanie – Goci. Historia wielkiej wędrówki od Bałtyku po Morze Czarne w pierwszych stuleciach po Chrystusie 30semestr letni wtorek 16:45 – 18:15, s. 1.10
R. Ciołek
Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich 60 środa 13:15 – 14:45, s. 2.06
S. Domaradzka
Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie 30 poniedziałek 9:45–11:15, s. 2.10
E. Łukaszewicz
Społeczeństwo wczesnośredniowieczne w świetle źródeł archeologicznych 30semestr letni środa 15:00 – 16:30, s. 2.07
R. Mazurowski
Bursztyniarstwo pradziejowe 60 wtorek 13:15 – 14:45, s. 1.09
J. Miziołek
Archeologia jako fenomen kulturowy 30 wtorek 16:45 – 18:15, s. 1.14
T. Scholl
Kultura materialna starożytnej Grecji 30 czwartek 18:30 – 20:00, s. 2.12
M. Starski
Archeologia i kultura miast nadbałtyckich doby Hanzy 30semestr letni wtorek 11:30-13:00, s. 1.09