Pensum i zajęcia w semestrze letnim

Szanowni Państwo,
przypominam, że w sprawie wszystkich zajęć, które odbywają się przy frekwencji (zapisach w USOS) niższej, niż przewidziana w limitach w rozporządzeniu Dziekana WH należy zwrócić się do Dziekan WH UW o możliwość ich prowadzenia.
Wszystkie zajęcia, które pomimo planu, nie odbywają się w wyznaczonych terminach (lub nie odbywają się ze względu na brak zapisanych studentów) należy zgłaszać Dyrekcji w trybie pilnym.

Dr Wiesław Więckowski

Kurs internetowy „Prace dyplomowe…”

Szanowni Studenci I roku studiów magisterskich, którzy do tej pory nie zaliczyli kursu internetowego (obligatoryjnego, przewidzianego tokiem studiów, o wartości 1 ECTS) pt. „Praca dyplomowa w otoczeniu społeczno-gospodarczym” – kurs będzie otwarty do realizacji 28 lutego i zamknięty 12 marca. To JEDYNY termin kiedy można go jeszcze zrealizować i uzyskać zaliczenie umożliwiające rozliczenie I roku studiów magisterskich. Zachęcam do udziału!

dr Wiesław Więckowski

Godziny Dziekańskie

Szanowni Państwo,
aby umożliwić Sz. P. Studentom i Nauczycielom akademickim uczestnictwo w spotkaniach z reprezentantami Polskiej Komisji Akredytacyjnej Pani Dziekan zezwoliła na ogłoszenie godzin dziekańskich w dniu 26 lutego od 11:30 do 13:30 (na zajęcia o 13:15 studenci mogą przyjść z 15 min opóźnieniem).

Dr Wiesław Więckowski

PKA 26-27 lutego 2020

Szanowni Państwo Studenci,
raz jeszcze pozwalam sobie przypomnieć o czekającej nas wizycie PKA w środę i w czwartek (26 i 27 lutego b.r.). Spotkania otwarte odbędą się wg następującego grafiku:
– spotkanie ze studentami kierunku archeologia w dniu 26 lutego w godz. 11:30-12:30 w sali 2.10
– spotkanie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku archeologia w dniu 26 lutego w godz. 11:30-12:30 w sali 2.09
– spotkanie z przedstawicielami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Biura Karier UW i z przedstawicielami Kół Naukowych w dniu 26 lutego w godz. 12:30-13:00 w sali 2.10
– spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studenckiego w dniu 26 lutego w godz. 13:00-13:30  w sali 2.10

W dniu 26 i 27 lutego 2020 członkowie Komisji mogą przeprowadzić hospitacje dowolnych zajęć.

dr Wiesław Więckowski

PKA 26-27 lutego 2020 roku

Szanowni Państwo,
raz jeszcze pozwalam sobie przypomnieć o czekającej nas wizycie PKA w środę i w czwartek (26 i 27 lutego b.r.). Spotkania odbędą się wg następującego grafiku:
– spotkanie ze studentami kierunku archeologia w dniu 26 lutego w godz. 11:30-12:30 w sali 2.10
– spotkanie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku archeologia w dniu 26 lutego w godz. 11:30-12:30 w sali 2.09
– spotkanie z przedstawicielami Biur ds. Osób Niepełnosprawnych, Biura Karier UW i z przedstawicielami Kół Naukowych w dniu 26 lutego w godz. 12:30-13:00 w sali 2.10
– spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studenckiego w dniu 26 lutego w godz. 13:00-13:30  w sali 2.10

W dniu 26 i 27 lutego 2020 członkowie Komisji mogą przeprowadzić hospitacje dowolnych zajęć.

dr Wiesław Więckowski

Zaproszenie na wykład dr Alessandro Quercia z Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per la citta metropolitana di Torino

Zakład Archeologii Egejskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład gościa projektu badawczego 'Tekstylia i pieczęcie’, dr Alessandro Quercia z Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per la citta metropolitana di Torino. Wykład pt. „Marked, decorated and seal-impressed – on the practice of marking textile tools in Ancient Italy” odbędzie się  6 marca 2020, o godzinie 11.30 w Instytucie Archeologii UW, w sali 210. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku
Agata Ulanowska

Colloquium Barbaricum 27 lutego 2020

Zapraszamy na Colloquium Barbaricum 27 lutego 2020 o godz. 11.30 (sala 210). Referat wygłosi Pan Mateusz Frankiewicz z Freie Universitaet zu Berlin pt. Zróżnicowanie wewnętrzne kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim w świetle wyników analiz statystycznych i przestrzennych.

Warsztaty pt: ,,MENDELEY W WARSZTACIE ARCHEOLOGA”

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich lat archeologii na warsztaty poświęcone menedżerowi Mendeley. Szkolenie przeprowadzi pani Maja Bugajczyk z BUWu, która jest licencjonowanym szkoleniowcem Mendeley.

Na co konkretnie pozwala Mendeley?
– stworzenie i organizowanie bazy bibliograficznej
– importowanie cytowań (szczególnie przydatne przy organizacji zbiorów online)
– stworzenie automatycznego systemu przypisów i bibliografii w edytorze tekstu
– dzielenie się swoimi zbiorami (idealne dla grup tworzących wspólny artykuł)

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz:

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2020 r. Termin warsztatu (lub warsztatów, w przypadku dużej popularności) proponowany jest od połowy kwietnia do połowy maja. Dokładne ustalenia ogłosimy po zebraniu listy chętnych.

Międzywydziałowe Towarzystwo Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA

Wiecej: