Inauguracja Roku 2020/2021

Szanowni Państwo,
W imieniu Dziekana Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr. hab. Bartosza Kontnego, prof. ucz. serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/21 na Wydziale Archeologii UW
Inauguracja będzie miała miejsce 14 października 2020 r.  w Audytorium Maximum w Auli im. Adam Mickiewicza o godz. 12:00.
Po uroczystości zapraszamy na promocję książki:
“The Migration Period between the Oder and the Vistula”.
Link do transmisji: https://youtu.be/pY1tVcQ66rQ

Zdjęcia poniżej
Czytaj dalej Inauguracja Roku 2020/2021

Przedłużona ważność kont BUW

Szanowni Państwo!

została przedłużona ważność kont:

 1. pracowników UW, studentów UW, studentów korzystających z Bibliotek UW w ramach umowy SWW.
  Konta ważne w dniu 11.03.2020 zostały przedłużone do dnia 29.11.2020.
 2. pozostałych użytkowników (bez użytkowników posiadających Kartę Absolwenta).
  Konta zostały przedłużone o liczbę dni, wynikającą z zamknięcia BUWu z powodu pandemii (to jest od 11.03.2020 do 14.10.2020).
Przedłużenia zostały dokonane :
 1. na podstawie rozwiązań wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. W związku z tym, że ograniczenie funkcjonowania uczelni trwało do 30.09.2020, okres ważności upływa 29.11.2020) i akceptacji Dyrektor M. Rowińskiej.
 2. na podstawie ustaleń z Dyrekcją BUW.

Z poważaniem

Ewa Zygmunt

Konwersatorium GEOARCHEOLOGIA

G E O A R C H E O L O G I A

Konwersatorium

60 godzin (wykład + ćwiczenia)

Czwartek: 9.45 – 11.15 sala 209

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 15.10.2014 (CZWARTEK)

Wszystkich chętnych zapraszam na wykład i ćwiczenia poświęcone zastosowaniu przez archeologów warsztatu naukowego geomorfologów, sedymentologów, gleboznawców i geologów w celu:

 1. odtworzeniu preferencji osadnicznych społeczeństw, wynikających z charakteru środowiska naturalnego np. rzeźby terenu, procesów działających w danym środowisku itp.;
 2. rekonstrukcji krajobrazu i jego ewolucji wynikającej z naturalnych i antropogenicznych przyczyn;
 3. rekonstrukcji zmian klimatu towarzyszących człowiekowi;
 4. relacjami między osadnictwem, gospodarką, a środowiskiem naturalnym;
 5. określeniu struktury funkcjonalnej stanowisk archeologicznych oraz czasu i charakteru ich użytkowania.

Serdecznie zapraszam

Dr hab. Barbara Woronko

Ogłoszenie dla studentów dr Wojciecha Wróblewskiego

Szanowni Państwo,

Z przykrością informuję, że tuż przed rozpoczęciem tegorocznych zajęć prowadzonych w trybie on-line natrafiłem na niespodziewany problem techniczny. Przez część semestru letniego (od marca b.r.) kontaktowałem się ze studentami, korzystając z prywatnego konta mailowego. W tym semestrze, zgodnie z decyzją władz Uniwersytetu, jestem zobligowany do używania konta służbowego; czyli konta, z którego nie korzystałem od co najmniej 6 lat! Odzyskanie dostępu do tego konta okazało się wyzwaniem ponad moje siły. Prace trwają i mam nadzieję, że zostaną zwieńczone sukcesem. Za ewentualne utrudnienia serdecznie Was przepraszam.

dr Wojciech Wróblewski