Zapisy na zajęcia II roku studiów licencjackich

Szanowni Studenci! Uprzejmie przypominam, że na II roku studiów licencjackich należy wybrać 2 specjalności, a jedna specjalność oznacza 120 godzin zajęć, czyli przy wyborze np. Archeologii Egiptu wybierają Państwo 2×60 godzin zajęć o tej tematyce. A zatem, zrealizowanie danej specjalności wymaga wyboru dwóch zajęć po 60 godzin, a nie jednego.

Nowy projekt badawczy: EUROWEB. EUROPE THROUGH TEXTILES: NETWORK FOR AN INTEGRATED AND INTERDISCIPLINARY HUMANITIES, CA 19131

Mamy zaszczyt poinformować, że Uniwersytet Warszawski został po raz pierwszy gospodarzem akcji programu COST (European Cooperation in Science and Technology) pt. ‘EuroWeb. Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities’, CA 19131 (https://www.cost.eu/actions/CA19131/#tabs|Name:overview), która będzie realizowana w latach 2020–2024. Przewodniczącą Komitetu Zarządczego została dr Agata Ulanowska z Wydziału Archeologii.

EuroWeb tworzy ogólnoeuropejską, multidyscyplinarną sieć badawczą złożoną z przedstawicieli instytucji akademickich, muzealnych, instytucji kultury, konserwatorów, oraz projektantów i osób uprawiających rzemiosło tradycyjne. Do udziału w projekcie przystąpiło obecnie 29 krajów Unii Europejskiej.

Celem projektu jest nowe spojrzenie na dzieje Europy, w którym uwypuklona zostanie rola produkcji włókienniczej, jednej z najważniejszych gałęzi wytwórczości i ekonomii od epoki kamienia, po współczesność. Tkaniny i ubiory są tu postrzegane jako powszechne i uniwersalne formy komunikacji społecznej oraz środki budowania tożsamości: społecznej, genderowej, kulturowej. Porównane zostaną struktury opisu tekstyliów i wytwórczości włókienniczej w językach europejskich. Rozpoznane zostaną różnorakie umiejętności, jakich przez wieki wymagało wytwarzanie tekstyliów. Wreszcie, jednokierunkowe podejście badawcze do produkcji włókienniczej ulegnie przewartościowaniu na rzecz szerokiej, interdyscyplinarnej analizy.

EuroWeb dąży do pełnego wykorzystania doświadczenia i wiedzy uczestników z tzw. Inclusiveness Target Countries (ITC), czyli tych krajów, które do tej pory były mniej aktywne w pozyskiwaniu projektów Komisji Europejskiej. W ramach projektu organizowane będą konferencje i warsztaty naukowe, praktyczne i teoretyczne kursy, oraz mentoring ze strony doświadczonych kolegów. Wsparcie finansowe dostaną publikacje prezentujące rezultaty projektu oraz nowa interaktywna baza danych EuroWeb Digital Atlas. Celem akcji jest również zwiększenie udziału badaczy z krajów ITC w pozyskiwaniu projektów unijnych, wsparcie rozwoju naukowego osób rozpoczynających karierę zawodową (tzn. takich, które uzyskały doktorat nie dawniej niż 8 lat temu) oraz stworzenie platformy umożliwiającej szeroką współpracę różnym dyscyplinom badawczym i środowiskom pozaakademickim.

Zapraszamy do współpracy!

Agata Ulanowska

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku WAUW

Studenci I roku!

Wszystkich studentów I roku WAUW bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które będzie prowadzone przez studentów starszych roczników. Na spotkaniu opowiemy o naszych doświadczeniach i odpowiemy na nurtujące Was pytania dotyczące studiów archeologicznych.

Spotkanie odbędzie się on-line 20.10. 2020 r. (wtorek), o godz. 18:00, na platformie Google Meet.

Link do spotkania zostanie wysłany na Wasze adresy mailowe.

z poważaniem
Jan Chmielewski-Gill
Komisarz Samorządu Studentów

Komunikat w sprawie funkcjonowania budynku i administracji Wydziału Archeologii od 19 października do odwołania

Budynek Wydziału Archeologii będzie otwarty od poniedziałku do piatku w godz. 9.30 do 14.30

Sekcja Samodzielna ds. Ogólnych pracuje w systemie dyżurowym (jedna osoba w pokoju) w godz. 10.00-14.00

Sekcja Samodzielna ds. Studenckich pracuje w systemie dyżurowym od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00

Biblioteka pracuje w godz. 10.00-14.00; wyłączona zostaje z użytkowania czytelnia,  zwroty oraz udostępnianie książek i czasopism (skany) – po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzami. Prosimy o kontakt wyłącznie drogą mailową (biblioteka.archeologia@uw.edu.pl).

Prosimy o ograniczenie obecności w budynku i zachęcamy do kontaktu mailowego. Wszelkie niezbędne wizyty w budynku muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone do Zastępcy Dyrektora Administracyjnego Zbigniewa Stasiaka (zbigniew.stasiak@uw.edu.pl).

Spotkania z władzami dziekańskimi są możliwe wyłącznie po mailowym lub telefonicznym umówieniu (bartosz.kontny@uw.edu.pl, m.starski@uw.edu.pl, a.soltysiak@uw.edu.pl)