Wydawanie dyplomów

Szanowni Państwo, w związku z decyzją JMR o przekazaniu pełnomocnictw do wydawania dyplomów kierownikom jednostek dydaktycznych z dniem 9.11.2020 r. informuję, że dyplomy wydane po tej dacie będą pieczętowane i podpisywane przez Prodziekan ds. studenckich. W związku z koniecznością zamówienia odpowiednich pieczęci, wydawanie dyplomów nastąpi po 15.11. Dyplomy wydane przed 9.11 będą podpisywane przez Rektora, w związku z czym oczekiwanie na ich wydanie również może ulec wydłużeniu. Prosimy zatem o wyrozumiałość.