Koło Naukowe Bioarcheologii – ogłoszenie

Koło Bioarcheologii powstaje z popiołów!

Jesteś fanem serialu “Kości”? Interesują Cię sprawy związane z tajemnicą śmierci? Chcesz wiedzieć ile można wyczytać ze szczątów ludzi, zwierząt i roślin? A może dopiero szukasz swojej drogi naukowej?
Jeśli tak to zapraszamy!
Gwarantujemy ciekawe wykłady, możliwość rozwoju zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.

Czekamy na Ciebie i Twoje kości!
Link do ankiety rekrutacyjnej znajduje się poniżej:

https://forms.gle/svJyKuR3WF41hktv5

Apel kolegium dziekańskiego o poszanowanie odmiennego światopoglądu

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

w związku z toczącą się w kręgach akademickich dyskusją na temat wolności wyrażania własnych poglądów przez studentów i pracowników, także w kontekście Strajku Kobiet, odnotować należy niedawną rekomendację rzeczniczki akademickiej UW oraz głównej specjalistki ds. równouprawnienia, zgodnie z którą wykładowcy akademiccy – niezależnie od swoich poglądów – nie mogą wykluczać poprzez usuwanie z zajęć, publiczne szykanowanie, czy karanie żadnego ze studentów za eksponowanie dozwolonych prawnie symboli o charakterze politycznym lub religijnym (https://www.uw.edu.pl/rekomendacje-rzeczniczki-akademickiej-i-glownej-specjalistki-ds-rownouprawnienia-na-uw-w-sprawie-wykorzystania-symboli-w-przestrzeni-akademickiej/).

Jednocześnie przypominamy, że znakami prawnie zabronionymi są nośniki symboliki faszystowskiej lub innej totalitarnej (zob. art. 256 Kodeksu Karnego), a ich prezentowanie w przestrzeni publicznej (także podczas zajęć dydaktycznych, w tym zdalnych) jest niedopuszczalne. Nawet w takich wypadkach wykładowca nie ma prawa karać studenta (procedura postępowania opisana została w rozdz. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia).

Gorąco apelujemy o wzajemne poszanowanie!

Z wyrazami szacunku,

Dziekan i Prodziekani Wydziału Archeologii

Aktualne przepisy dot. COVID

Szanowni Państwo, w stopce każdej stronie naszego Wydziału pojawił się dodatkowy link – Przepisy COVID. Link przekierowuje na stronę UW, gdzie pojawiają się aktualne informacje i komunikaty związane z pandemią i obostrzeniami obowiązującymi na UW. Prosimy o systematyczne śledzenie tych informacji.