Raport BON na temat nauczania zdalnego

Szanowni Państwo! Biuro Osób Niepełnosprawnych UW opublikowało raport dotyczący zdalnego nauczania w okresie pandemii. Wnioski wskazują, że nauczanie zdalne stanowi większe wyzwanie dla osób ze specyficznymi trudnościami. Osoby te, deklarowały m.in. wyższy poziom odczuwanego stresu i częściej wskazywały na trudności w korzystaniu z narzędzi komunikacji. Duże wyzwanie stanowiło dla nich także śledzenie, kontrolowanie oraz wykonywanie kilku czynności jednocześnie. Podsumowanie wniosków raportu znajduje się tutaj, a treść raportu znajduje się tutaj. Raport zawiera także rekomendacje, które mogą posłużyć nauczycielom akademickim w lepszym dostosowaniu formy zajęć realizowanych w trybie zdalnym do potrzeb osób z trudnościami w uczeniu się. Są to m.in.: udostępnianie materiałów audio i wideo po zakończeniu zajęć, przeplatanie werbalnych i wizualnych form przekazywania informacji, wprowadzanie różnorodnych sposobów angażowania studentów. Studenci oraz pracownicy UW mogą także skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW. W okresie zmienionego trybu pracy uczelni, CPP udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych przez Internet. Więcej informacji znajduje się na stronie CPP.