Zmarł profesor Jerzy Gąssowski

Szanowni Państwo,
Właśnie otrzymaliśmy smutną wiadomość, że zmarł profesor Jerzy Gąssowski – przez niemal całe życie naukowe związany z Instytutem Archeologii UW i jego były dyrektor.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lutego o godz. 11.00 (msza święta)
na cmentarzu Północnym – Wólka Węglowa (Dom przedpogrzebowy, sala A)
o czym poinformowała pogrążona w smutku Rodzina zmarłego.

prof. Jerzy Gąssowski fot. Michał Dąbski
prof. Jerzy Gąssowski fot. Michał Dąbski

Profesor Jerzy Gąssowski (1926-2021)

W dniu 1 lutego 2021 roku odszedł Profesor Jerzy Gąssowski. Należał do grona badaczy charakteryzujących się rzadko spotykaną rozległością zainteresowań. Zaraz po wojnie podjął na uniwersytecie w Toruniu studia wyższe w zakresie egiptologii, studiując równolegle historię sztuki. Choć te etapy kariery naukowej znajdują odbicie w Jego publikacjach, to ostatecznie archeologia średniowieczna stała się naukową pasją Jego życia. Rozwijał ją poprzez badania i pracę zawodową realizowaną początkowo w dwóch instytucjach: w Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. W tym ostatnim w latach 1954-1962 kierował Pracownią Archeologiczną prowadzącą badania wykopaliskowe na terenie Starego Miasta w Sandomierzu. Prowadził też prace wykopaliskowe w Płocku, na Świętym Krzyżu (w Górach Świętokrzyskich), Podebłociu i na wielu innych stanowiskach. Doświadczenia zawodowe i naukowe rozwijał i pogłębiał poprzez badania wykopaliskowe prowadzone na wielu stanowiskach we Francji, Danii, Wielkiej Brytanii i Bułgarii. Czytaj dalej Zmarł profesor Jerzy Gąssowski

Nabór projektów, skierowanych na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW.

Pan Marcin Sadowski z Biuro Obsługi Badań Uniwersytet Warszawski

przekazuje informację:
Niezmiernie miło jest mi zakomunikować, że od 1 lutego do 1 marca trwa nabór projektów, skierowanych na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW.

Konkurs mogą wziąć udział pracownicy, doktoranci oraz zespoły, którzy w latach 2019-2021 uzyskali wyniki badań naukowych. Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji swoich wyników wśród szerokiego grona odbiorców – ogółu społeczeństwa interesującego się nauką; w tym wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych i innych spoza grona naukowego.

Przyznana kwota, do 15 000 zł na projekt, może zostać wykorzystana na przykład na:

  • przygotowanie i opublikowanie artykułu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych;
  • zorganizowanie ogólnodostępnego wykładu popularyzacyjnego;
  • pokrycie kosztów dedykowanej reklamy, promującej wyniki badań w mediach;
  • pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wyników badań od najwybitniejszych badaczy z danej dyscypliny o z prawem do ich publikowania i rozpowszechniania;
  • opublikowanie wyników badań w czasopiśmie naukowym mieszczącym się w 25% najlepszych w danej dyscyplinie oraz rozpowszechnienie tego faktu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest do do 31.03.2021 r. Wnioskodawcy na rozliczenie projektu będą mieli 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków dostępne są na stronie IDUB:  https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/

Zapraszam do udziału i do zgłaszaniu wniosków.

Kontakt:
Marcin Sadowski
Biuro Obsługi Badań
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra 56/66 pok. 2.68
00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 24 243
marcin.sadowski@adm.uw.edu.pl
www.uw.edu.pl
inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl