Anna Zapolska

dr Anna Zapolska
dr Anna Zapolska

e-mail:
anna.zapolska@gmail.com

dyżury:
pokój 327

zainteresowania naukowe:
Od 2007 r. związana zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim jako pracownik badawczy. Zrealizowała grant promotorski pt. „Znaleziska monet rzymskich z kręgu zachodniobałtyjskiego”. Była wykonawczynią kilku grantów naukowych, w tym kierowanych przez prof. Aleksandra Bursche „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”, „Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i z Polską historycznie związanych” czy „IMAGMA – Imagines Maiestatis. Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy” a także „Okruchy starożytności – użytkowanie monet antycznych w okresie wczesnego średniowiecza i czasach nowożytnych”. Obecnie realizuje grant finansowany przez Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie” w Szlezwiku, pt. „Die Gräber mit den römischen Münzen aus dem Gräberfeld in ehem. Grebieten (Samland)“.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół numizmatyki rzymskiej, ze szczególnym uwzględnieniem znalezisk monet w kontekstach archeologicznych, barbarzyńskich naśladownictw solidów późnorzymskich i wczesnobizantyjskich, mennictwa królestw barbarzyńskich powstałych na gruzach Cesarstwa, a także kontaktów i interakcji Barbarzyńców ze światem antycznym, szczególnie w okresie późnorzymskim i schyłku istnienia Imperium.

Obecnie opracowuje materiały z cmentarzyska w dawnym Grebieten, na Płw. Sambijskim, które odnalazły się po wojnie w berlińskim Museum für Vor- und Frühgeschichte, przy wykorzystaniu zachowanych archiwaliów archeologów działających na obszarze dawnych Prus Wschodnich i w państwach bałtyckich.

bibliografia:
Anna Zapolska bibliografia

Kurs internetowy “Przygotowanie pracy dyplomowej…” dla I roku studiów magisterskich

Szanowni Państwo
8 marca rozpoczyna się obowiązkowy dla studentów I roku studiów magisterskich kurs internetowy “Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym”. Kurs jest prowadzony asynchronicznie na platformie Kampus. Drogą mailową otrzymali Państwo wszelkie wytyczne. Daty otwarcia poszczególnych modułów i wykonania zadań  mogą Państwo znaleźć również TUTAJ.  W razie jakichkolwiek wątpliwości mogą się Państwo kontaktować ze mną drogą mailową.
dr hab. Wiesław Więckowski

od Tomasza Scholla

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

po 52 latach nauki i pracy na Uniwerku przyszedł dla mnie czas otworzyć nowy rozdział. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za cenną obecność w moim życiu prywatnym i naukowym, a tych, którym w czymś uchybiłem – proszę o wybaczenie. To na pewno mimo woli.

Mam sporo zaległości naukowych, więc postaram się nie lenić, nadal też będę śledzić z uwagą dokonania naukowe naszego środowiska.

Do zobaczenia w nowym, wolnym świecie (wolnym przynajmniej od COVID-u),

Tomasz Scholl

 

Warszawa, marzec 2021 r.