Godziny otwarcia budynku WA UW w okresie wakacyjnym

Budynek Wydziału Archeologii UW w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) otwarty będzie w godzinach: 9.00 – 16.00

W dniach: 12, 13 i 14 lipca br. z uwagi na rekrutację budynek otwarty będzie
w godzinach: 9.00 – 18.00

Sekretariat – Dziekanat ds. ogólnych otwarty będzie
w godzinach: 10.00 – 14.00

Biblioteka WA UW czynna będzie od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10.00 – 15.00

Zarządzenie rektora UW z 18 czerwca dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego od 1 lipca 2021 roku.

18 czerwca prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wobec poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce i powszechnej dostępności szczepień przeciwko COVID-19 oraz w związku z łagodzeniem obostrzeń na poziomie krajowym, wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19. Dokument dotyczy powrotu do stacjonarnego funkcjonowania uczelni, w tym powrotu do pracy w trybie stacjonarnym przez administrację uniwersytecką, przeprowadzania egzaminów doktorskich, a także organizowania szkół letnich, spotkań integracyjnych oraz posiedzeń gremiów uniwersyteckich. Pełna treść zarządzenia dostępna jest pod linkiem:

M.2021.172.Zarz.98

Nowe wzory Kart ćwiczeń wykopaliskowych i ankiety ćwiczeń terenowych

Szanowni Państwo!
Rada Dydaktyczna przyjęła kilka bardzo ważnych dokumentów, w tym nowe wzory ankiet oceny ćwiczeń terenowych oraz kartę wykopalisk. Ćwiczenia terenowe będą teraz oceniane przez studentów w systemie USOS (ankiety PEJK), oceniane przez studentów w ankietach wydziałowych, a dodatkowo, w ankietach wydziałowych znajdują się pytania dotyczące specyfiki naszego kierunku oraz – co szczególnie istotne – znalazł się blok pytań dotyczących zasad BHP oraz etyki zawodowej, w tym zasad zapobiegania nieetycznym zachowaniom (mobbing, molestowanie, dyskryminacja)
Ponadto, zmianie uległ stary wzór Karty ćwiczeń wykopaliskowych. Aktualnie karta uwzględnia nowe zasady zaliczania modułów godzin ćwiczeń terenowych (75, 115, 150 oraz 190), ocenę użycia nowoczesnych metod dokumentacji i nowoczesnych narzędzi pomiarowych.
Zarówno Karta ćwiczeń wykopaliskowych, jak i ankiety oceny ćwiczeń wykopaliskowych mają również wersje anglojęzyczne.
Nowe wzory mogą Państwo obejrzeć na stronie Wydziału po kliknięciu w link: https://www.archeologia.uw.edu.pl/…/uchwaly-rady…/

Podsumowanie całorocznych działań dotyczących ćwiczeń terenowych znajdą Państwo w poście na stronie:

Ranking kierunków studiów PERSPEKTYWY 2021

Według rankingu PERSPEKTYW kierunek Archeologia prowadzony na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest najlepszy w Polsce!!!
“Badania na światowym poziomie i aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpraca z biznesem, troska o realizację społecznej misji uczelni, zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów – tego oczekują od uczelni jej studenci i absolwenci, a także jej partnerzy i otoczenie społeczno-gospodarcze.” www.2021.ranking.perspektywy.pl

Iron Men, czyli o kulturze przeworskiej – KONTEKST

24.06.   20.00

,,Kim byli twórcy społeczności, których relikty nazywamy kulturą przeworską? Skąd się wzięli? Jak wyglądało ich życie? Co po sobie pozostawili?”

O tym w  kolejnym otwartym spotkaniu z cyklu KONTEKST, które odbędzie się 24 czerwca o godz. 20:00, opowiadać będą:

dr hab. Bartosz Kontny, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Archeologii UW, specjalizujący się w archeologii okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie.

– oraz dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Instytutu Archeologii UMCS, archeolog, również specjalizujący się w badaniach, nie tylko osadnictwa, ale m.in. również uzbrojenia ludności, żyjącej we wspomnianych okresach na terenach dzisiejszej Polski.

Organizatorzy: ,,Archeologia Żywa”-magazyn, ,,Odkrywca”-wydawca

Wydarzenie dostępne Online w Facebook Live.

Konferencja “Polacy nad Nilem”

Doroczna konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym w Egipcie, Sudanie i – od niedawna – w Etiopii odbędzie się online w dniach 21–23 czerwca 2021 r. Konferencję „Polacy nad Nilem” współorganizuje Katedra Archeologii Egiptu i Nubii, Wydziału Archeologii UW oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

W ciągu trzech dni konferencji zaprezentowanych zostanie prawie 40 referatów, z których większość będzie przedstawiać najnowsze wyniki badań. Ponieważ w 2020 roku konferencja nie mogła się odbyć z powodu pandemii koronawirusa, w programie tegorocznej edycji znalazły się prezentacje związane z pracami terenowymi prowadzonych w sezonach 2019, 2020 oraz zimą i wiosną 2021 roku.

Wykład gościnny: poniedziałek, 21 czerwca 2021

Dr Mohamed Ismail Khaled (Julius-Maximilians-Universität Würzburg):
„Changing Old Paradigms: Current research on the pyramid complex of Sahura at Abusir”

Program konferencji: http://polacynadnilem.uw.edu.pl

Rejestracja na stronie konferencji: http://polacynadnilem.uw.edu.pl/2021/04/27/formularz-kontaktowy

Rola doświadczenia w badaniach eksperymentalnych na podstawie neolitycznej metalurgii miedzi

 

15.06  18:30

Eksperymentalne Obozowisko Epoki Kamienia wraz z KNSA WA, SKNAP UW, a także RSS WA pragnie zaprosić na kolejny wykład związany z archeologią eksperymentalną. Jan Dołgowicz opowie o roli doświadczenia w eksperymencie archeologicznym na podstawie swoich prób z neolityczną metalurgią miedzi. Posiadając niewiele danych archeologicznych dotyczących procesu wytopu miedzi oraz mając do dyspozycji niedużą pulę literatury dotykającej tego zagadnienia, Jan wszystkie swoje założenia musiał opierać na podstawie doświadczenia. Zdobywał je w trakcie prac, stawiając sobie kolejne pytania badawcze i weryfikując je w trakcie prób eksperymentalnych.

Zapraszamy serdecznie we wtorek 15 czerwca o godzinie 18:30 na platformę Google Meet.

Wykopaliska

Szanowni Państwo, w zakładce wykopalisk pojawiła się nowa oferta: Podlesie, gm. Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie. Osoby, które nie znalazły sobie jeszcze miejsca na letnie ćwiczenia proszone są o kontakt ze mną. Dr hab. Agnieszka Tomas