Rekrutacja na studia II stopnia

Szanowni Państwo!

W związku z nieoficjalnymi informacjami krążącymi od pewnego czasu oraz niepokojącym brakiem działań z Państwa strony odnośnie rejestracji w systemie IRK, chcielibyśmy wyjaśnić kilka kwestii związanych z procesem obron i rekrutacji na studia II stopnia.

  1. Kwestia kalendarza rekrutacji – kalendarz nie jest ustalany przez władze Wydziału, ani Komisję Rekrutacyjną WA UW. Kalendarz rekrutacji jest ustalany rok wcześniej przez Biuro Rekrutacji w porozumieniu z rektorem, a następnie ogłaszane w formie uchwały Senatu UW i można je zobaczyć tutaj: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawne-2021-2022/ . Proszę pamiętać, że rekrutacja odbywa się centralnie, poprzez system IRK. Oznacza to, że zmiany w kalendarzu, w szczególności na ostatnią chwilę przed rekrutacją nie są możliwe.
  2. Zanim Państwo zaliczą wszystkie przedmioty i obronią prace licencjackie, powinni Państwo już teraz założyć sobie konto w systemie IRK nie później niż 12 września. Jest to bezpłatne i nic Państwo na tym nie tracą, a dla nas jest to sygnał, że możemy liczyć na określoną liczbę kandydatów. Aktualnie mamy 11 osób zakwalifikowanych w I turze i żadnych kont otwartych w II turze rekrutacji. W związku z tym, zachęcamy Państwa do jak najszybszego zakładania sobie kont w systemie IRK i nie odkładanie tego na ostatnią chwilę. Opłatę rekrutacyjną mogą Państwo uiścić do 13 września. Termin uzupełniania ocen otrzymanych podczas obrony licencjatu: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu oraz średnia ocen z toku studiów może zostać wpisana w system IRK, zgodnie z ogłoszonym szczegółowym harmonogramem II tury rekrutacji do 17 września.
  3. W związku z tym, że część z Państwa może mieć do nas pytania, zapraszamy Państwa na specjalnie zorganizowane spotkanie w sprawie rekrutacji na studia II stopnia. Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 17.00 czasu polskiego pod linkiem: meet.google.com/qay-eiug-grf

Agnieszka Tomas & Marcin Wagner

Tryb organizacji sesji poprawkowej r. akad. 2020/2021

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przypominam, że do 30 września 2021 r. egzaminy i zaliczenia odbywają się zgodnie z zgodnie z przepisami zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10), czyli mogą zostać zorganizowane w trybie zdalnym. Jednocześnie Prorektor dr hab. Sławomir Żółtek potwierdził , że zajęcia dydaktyczne i egzaminy w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Warszawskim co do zasady będą prowadzone w obiektach uczelni (tj. stacjonarnie), jeżeli tylko takiej możliwości nie ograniczą zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Treść listu prorektora Żółtka jest dostępna pod linkiem: https://www.archeologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Pismo-Rektora_sesja-egzaminacyjna-i-zajecia-w-nowym-roku-akademickim.pdf

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Jaskulska

Kierownik studiów na kierunku archeologia

Zamknięcie budynku Wydziału Archeologii

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z odbywającymi się Juwenaliami budynek Wydziału Archeologii w dniach: 26.08. i 27.08. będzie zamknięty. Wszystkie sekcje dziekanatu będą pracować zdalnie.

Ograniczenia w parkowaniu 25 – 27 sierpnia 2021

Szanowni Państwo

W dniach od 25.08.2021 do 27.08.2021 (środa , czwartek piątek ) w związku z planowaną organizacją Juwenaliów terenie centralnym UW

będzie obowiązywało całkowite ograniczenie parkowania.

( nie dotyczy : posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2021r.) – WJAZD I WYJAZD bramą od ul. Oboźnej.

II Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa K.O.N.F.A.

Zarówno archeolodzy, jak i filolodzy określani mianem „klasycznych”, prowadzą badania nad dziedzictwem świata antycznego. Z pozoru ich doświadczenia badawcze wydają się całkowicie odmienne – podczas gdy archeolodzy badają pozostałości antycznej kultury materialnej i sztuki w oparciu o znaleziska pochodzące z wykopalisk, praca filologów dotyczy ówczesnej historii, kultury i duchowości, poznawanych przez pryzmat zachowanych źródeł literackich.

Czytaj dalej II Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa K.O.N.F.A.