Lista zajęć uzupełniających różnice programowe III rok st. licencjackich

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w uzasadnieniach podań o zgodę na powtarzanie III roku st. licencjackich, publikuję niniejszym listę zajęć, które stanowią uzupełnienie różnic programowych dla studentów studiujących uprzednio wg tzw. starego programu. Proszę pamiętać, że wszystkie niezaliczone przedmioty starego programu należy również zaliczyć (w tym seminarium licencjackie, niezaliczone w związku z brakiem zakończenia studiów licencjackich). Będą one jednak stanowiły podstawę naliczenia opłat z cennikiem opłat edukacyjnych obowiązującym w roku, w którym podjęli Państwo Studia, w przeciwieństwie do zajęć wyrównujących różnice programowe, za które opłaty nie będą naliczane.

Poprawiona lista zajęć, które stanowią uzupełnienie różnic programowych

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

p.o. Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Archeologii UW

dotyczy: Seminaria magisterskie „Archeologia Ameryki i Oceanii” oraz „Archeologia Dalekiego Wschodu i Wybrzeży Pacyfiku”

Seminaria magisterskie „Archeologia Ameryki i Oceanii” oraz „Archeologia Dalekiego Wschodu i Wybrzeży Pacyfiku”
Uprzejmie informujemy, że pierwsze połączone spotkanie OBYDWU seminariów odbędzie się w poniedziałek 4 października br od godz. 16:45 w sali 1.09.
Po części informacyjno/organizacyjnej przedstawiony zostanie materiał dotyczący 500-lecia pierwszego opłynięcia Ziemi przez ekspedycję Ferdynanda Magellana ( i Juana Sebastiana Elcano).
Następne spotkania seminariów odbywać się będą naprzemiennie co 2 tygodnie, w wymiarze 4 godzin akademickich.  Kolejnespotkanie seminarium „amerykanistycznego” zaplanowane jest na 11 października, zaś azjatyckiego na 18 października.
Część zajęć odbywać się będzie w trybie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym)
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Za Prowadzących
prof. Mariusz Ziółkowski

Archeologia średniowieczna w Lewancie – zapraszamy na nowe zajęcia

 

Drodzy Studenci,

Zapraszamy Was na nowe zajęcia z zakresu archeologii średniowiecza w Lewancie. W semestrze zimowym dr Micaela Sinibaldi, kierująca projektem Islamic Baydha w Petrze w Jordanii, proponuje w ramach programu Visiting Lecturer (Program ZIP, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny PO WER, ścieżka 3.5”) dwa wykłady ogólno-uniwersyteckie (OGUN): After Mohammed. The Archaeology of the Islamic and Crusader periods: an Introduction’ (piątki, 15.00-16.30) oraz ‚Archaeology and Material Culture of the Islamic and Crusader periods‘ (czwartki, 11.30-13.00). Pierwszy będzie miał charakter ogólnego wprowadzenia w dzieje i kulturę materialną Wschodu śródziemnomorskiego w okresie od VII do XIV wieku n.e., drugi natomiast, w większym stopniu oparty o pracę własną studentów, skupi się na wybranych przykładach ilustrujących obecny stan wiedzy na temat archeologii średniowiecznej Izraela, Jordanii, Libanu i Syrii. Chcemy zaznaczyć, że ta niezmiernie aktualna tematyka badawcza nie gości w programie uczelni polskich, z pewnością warto z niej skorzystać.

Istotnym uzupełnieniem powyższej propozycji są zajęcia o charakterze translatoryjnym Between the Seas. Change in the Arabian Peninsula and the Levant in the first millennium C.E.’ (wtorki, 15.00-16.30), prowadzone wspólnie przez dr hab. Tomasza Waliszewskiego, prof. ucz., dr Micaelę Sinibaldi oraz Jerzego Oleksiaka. Zajęcia, w oparciu o najbardziej znaczące lub najbardziej aktualne teksty anglojęzyczne, stanowić będą wprowadzenie do archeologii obszarów mieszczących się pomiędzy wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego, a Zatoką Perską, Morzem Czerwonym i Oceanem Indyjskim. Tereny te, zamieszkałe przez mieszankę ludów i języków, były w okresie od pierwszego tysiąclecia po Chrystusie tyglem kultur opartych o judaizm, chrześcijaństwo i islam. Chcemy razem z uczestnikami zajęć dokonać przeglądu najważniejszych odkryć z tego terenu, szlifując przy okazji znajomość fachowej terminologii anglojęzycznej.

Zapraszamy także do konsultowania swoich zainteresowań w czasie dyżurów, które prowadzący prowadzić będą w ciągu roku akademickiego w pokoju 309.

Kontakt:

m.sinibaldi@uw.edu.pl

twaliszewski@uw.edu.pl

Micaela Sinibaldi (CV)

Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Archeologii UW 2021

Szanowni Państwo,

Nagranie Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 na Wydziale Archeologii  dostępna jest pod linkiem:

https://youtu.be/V_s-52Et4dE

Czytaj dalej Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Archeologii UW 2021

Spotkanie informacyjne w sprawie nowego międzynarodowego projektu edukacyjnego 'ACTS’ Sojuszu 4U+

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o powstaniu nowego projektu edukacyjnego pt. ‘Artefacts, Creativity, Technology, and Skills from Prehistory to the Classical Period in Greece. Communities of Learning in the Past and in Higher Education Today’, akronim ACTS, finansowanego przez Sojusz 4EU+.

Celem projektu jest stworzenie wspólnej platformy dla dydaktyki akademickiej opartej na badaniach w ramach współpracy archeologów z czterech europejskich uniwersytetów: w Heidelbergu – lidera projektu, Karola w Pradze, Kopenhaskiego i UW. Projekt oferuje studentom wszystkich czterech uniwersytetów wszechstronne wprowadzenie do badań nad kreatywnością dawnych społeczności Grecji epoki brązu i antycznej, innowacyjnością, technologią oraz umiejętnościami wytwórczymi w oparciu o najnowsze teorie i metodykę badań archeologicznych.

Oferta zajęć na semestr zimowy jest już dostępna na stronie https://4euplus.eu/4EU-239.html, w tym wykład pt. ‘Artefacts, Creativity, Technology and Skills in Aegean Prehistory’ (Heidelberg) prowadzony z udziałem międzynarodowego grona badaczy specjalizujących się w badaniach różnych rodzajów wytwórczości (jak np. produkcja naczyń, budownictwo, metalurgia, włókiennictwo) oraz teoretyków. Rejestracja na zajęcia oferowane przez UW jest dostępna tutaj: https://4euplus.eu/4EU-244.html. Ofertę kursów zamyka planowana w następnym semestrze szkoła letnia w Atenach.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie ACTS, bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się online w najbliższy piątek, 1 października 2021, o godz. 14.00. Link do spotkania: https://heiconf.uni-heidelberg.de/pgat-mcm3-fzyf-9teq.

 

Koordynatorka projektu z UW
Dr hab. Agata Ulanowska

Piąte Spotkanie Naukowe ZESPOŁU BADAŃ NAD ZJAWISKIEM MASOWEGO DEPONOWANIA DÓBR.

W imieniu organizatorów  zapraszamy na   Piąte Spotkanie Naukowe ZESPOŁU BADAŃ NAD ZJAWISKIEM MASOWEGO DEPONOWANIA DÓBR.
Po wydłużonej i wymuszonej przerwie planujemy spotkać się w Poznaniu, szczegóły znajdą Państwo w załączniku.
Mając na uwadze dynamikę czasów, w których żyjemy zastrzegamy, że z powodów epidemicznych spotkanie może zostać odwołane.
Łączę ukłony

Marcin Maciejewski

w imieniu

ZESPOŁU BADAŃ NAD ZJAWISKIEM MASOWEGO DEPONOWANIA DÓBR

e-mail: zespol.skarby@gmail.com
tel.: 693-863-928 (Marcin Maciejewski)

Niedostępna Sekcja Finansowa WA

Szanowni Państwo,

w dniach 27-28 września w godzinach 9-12:15 Sekcja Finansowa WA będzie niedostępna z powodu odbywającego się szkolenia.  Wszelkie dokumenty prosimy zostawiać w skrzynce umieszczonej przed pokojem nr 103.

Ograniczenie parkowania 1 października

W dniu  01.10.2021r. (piątek ) w związku z planowaną organizacją inauguracji roku akademickiego 2021/2022  Kampusie Centralnym UW będzie obowiązywało całkowite ograniczenie parkowania.

( nie dotyczy : posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2021r.) 

Przepustki uniwersyteckie, jak też wjazdy okazjonalne  nie będą w tym dniu honorowane. Powyższą informację proszę wziąć pod uwagę planując w tym dniu przyjazd na teren Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28

W sytuacjach koniecznych proszę o kontakt :

tel. 22 55 20807 lub 22 55 20341

  Jacek Małachowski

Kierownik Sekcji Zabezpieczenia Obiektów UW

Dofinansowanie dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2021 i Nowego Roku.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2021 i Nowego Roku.

Wnioski do pobrania:      (NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)

Pracownik (druk dla pracownika UW oraz emeryta/rencisty UW nadal zatrudnionego na UW)

Emeryt  (druk dla emeryta/rencisty UW)

termin składania wniosków:   15 października 2021r.

miejsce składania wniosków:   Sekcja Finansowa WA – pok. 103

Wnioski można składać również drogą elektroniczną na stronie https://generator.ds.uw.edu.pl/   (osoba akceptująca:  d.kulbicka@uw.edu.pl)