Informacja od Sekcji ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich BSP

Informacja od Sekcji ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich BSP:

– nowa witrynie https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/

Strona jest poświęcona działaniom rozwojowym skierowanym do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego – w tym nauczycieli akademickich – oraz regulacjom i innym kwestiom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników UW. Państwa pracownicy znajdą na niej również aktualne harmonogramy szkoleń i kursów:

https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/category/harmonogramy-szkolen/harmonogram-dla-nauczycieli/

– aktualne informacje o szkoleniach dla nauczycieli akademickich*.

W najbliższych dniach zostały ostatnie wolne miejsca na:

  • „Ocenianie kształtującew nauczaniu zdalnym, mieszanym i stacjonarnym” (4 i 11 września, 10:00-12:30), prowadząca: dr Magdalena Junkieles;
  • „Odwrócona klasa jako metoda w pracy zdalnej/mieszanej i stacjonarnej” (6 września, godz. 9:00-12:30), prowadząca: dr Magdalena Junkieles;
  • „Stosowanie własnych zalet charakteru w pracy dydaktycznej” (9, 13 i 20 września, godz. 9:00-13:00), prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska;
  • “Prawo własności intelektualnejw kontekście dydaktyki i prowadzenia zajęć ze studentami” (16 września, godz. 10:00-13:15), prowadząca: mec. Joanna Czernicka;
  • „Dwutorowe nauczanie: proces edukacyjny oparty na procesie grupowym” (16-17 września, godz. 9:00-13:00), prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska.

 W celu rejestracji na wybrane szkolenie prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł szkolenia w harmonogramie lub zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

 *W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

  • w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych;
  • w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB: pracownicy UW pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatnaz punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Szczegółowe warunki udziału znajdują się w opisach szkoleń na platformie. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Z poważaniem,

Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich

Biuro Spraw Pracowniczych UW

tel.:  22 55 24241, 22 55 24242

https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/