Przewodnik dla studentów 1. roku

Dla osób, które rozpoczynają naukę na Uniwersytecie pomocny w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości może być przygotowany dla nich przewodnik.

Znajdują się w nim informacje dotyczące m.in.:

– pierwszych kroków na Uniwersytecie (czym jest dziekanat?, do czego służy studenckie konto pocztowe?, jak działa uczelniane Wi-Fi?, czym jest ELS?, gdzie zapytać o wolne miejsce w akademiku?, gdzie jest uniwersytecka stołówka?),

– rodzajów zajęć i sposobów rejestracji na nie,

– ważnych dat z kalendarza akademickiego,

– stypendiów i pomocy materialnej,

– lokalizacji poszczególnych jednostek UW,

– wymiany krajowej i zagranicznej,

– wsparcia w sytuacjach trudnych lub konfliktowych.

– dostępnych form aktywności poza zajęciami.

Wersja elektroniczna przewodnika

Więcej informacji:

https://www.uw.edu.pl/przewodnik-dla-studentow-1-roku/