Colloquium Barbaricum 27 lutego 2020

Zapraszamy na Colloquium Barbaricum 27 lutego 2020 o godz. 11.30 (sala 210). Referat wygłosi Pan Mateusz Frankiewicz z Freie Universitaet zu Berlin pt. Zróżnicowanie wewnętrzne kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim w świetle wyników analiz statystycznych i przestrzennych.

Egzaminy poprawkowe A. Cieśliński

Zapraszam na egzaminy poprawkowe z wykładów Barbarzyńcy-Germanie-Goci oraz Archeologia okresu protohistorycznego, które odbędą się we wtorek, 10.9.2019, od godz. 9.00 w pokoju 305.

Adam Cieśliński