Rekrutacja na studia II stopnia

Szanowni Państwo!

W związku z nieoficjalnymi informacjami krążącymi od pewnego czasu oraz niepokojącym brakiem działań z Państwa strony odnośnie rejestracji w systemie IRK, chcielibyśmy wyjaśnić kilka kwestii związanych z procesem obron i rekrutacji na studia II stopnia.

  1. Kwestia kalendarza rekrutacji – kalendarz nie jest ustalany przez władze Wydziału, ani Komisję Rekrutacyjną WA UW. Kalendarz rekrutacji jest ustalany rok wcześniej przez Biuro Rekrutacji w porozumieniu z rektorem, a następnie ogłaszane w formie uchwały Senatu UW i można je zobaczyć tutaj: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawne-2021-2022/ . Proszę pamiętać, że rekrutacja odbywa się centralnie, poprzez system IRK. Oznacza to, że zmiany w kalendarzu, w szczególności na ostatnią chwilę przed rekrutacją nie są możliwe.
  2. Zanim Państwo zaliczą wszystkie przedmioty i obronią prace licencjackie, powinni Państwo już teraz założyć sobie konto w systemie IRK nie później niż 12 września. Jest to bezpłatne i nic Państwo na tym nie tracą, a dla nas jest to sygnał, że możemy liczyć na określoną liczbę kandydatów. Aktualnie mamy 11 osób zakwalifikowanych w I turze i żadnych kont otwartych w II turze rekrutacji. W związku z tym, zachęcamy Państwa do jak najszybszego zakładania sobie kont w systemie IRK i nie odkładanie tego na ostatnią chwilę. Opłatę rekrutacyjną mogą Państwo uiścić do 13 września. Termin uzupełniania ocen otrzymanych podczas obrony licencjatu: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu oraz średnia ocen z toku studiów może zostać wpisana w system IRK, zgodnie z ogłoszonym szczegółowym harmonogramem II tury rekrutacji do 17 września.
  3. W związku z tym, że część z Państwa może mieć do nas pytania, zapraszamy Państwa na specjalnie zorganizowane spotkanie w sprawie rekrutacji na studia II stopnia. Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 17.00 czasu polskiego pod linkiem: meet.google.com/qay-eiug-grf

Agnieszka Tomas & Marcin Wagner

Stypendia

Drodzy Studenci i Studentki!

W zakładce STYPENDIA I WSPARCIE SOCJALNE   znajdziecie informacje o stypendiach zarówno na UW, jak i poza nim. Aktualnie będzie można ubiegać się o:

  • stypendia pomostowe dla nowych studentów I roku – dla ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast do 20 tys. mieszkańców i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin. Stypendium wynosi 7000 zł
  • Stypendium Towarzystwa Copernicus – sześciomiesięczne stypendia dla studentów studiów stacjonarnych z potwierdzoną znajomością języka niemieckiego na poz. B2. Stypendium wynosi 280 EUR miesięcznie plus pokrycie kosztów podróży

Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami stypendiów.

Przekładanie ćwiczeń wykopaliskowych

Szanowni Państwo, otrzymałam dość dużo podań o przesunięcie ćwiczeń terenowych na kolejny rok. Dotychczas zostały one rozpatrzone pozytywnie, jednak niewykluczone, że kolejne podania będę odrzucać. Proszę pamiętać, że w przyszłym roku będzie tyle samo miejsc co w tym, a zatem w kolejnym osoby, które przesuwały wykopaliska mogą mieć problem z dostaniem się na te wymarzone wyjazdy. Proszę zatem o rozsądek przy przesuwaniu ćwiczeń na kolejne lata.

Plan zajęć studiów dziennych 2021/22

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo plan zajęć na kierunku archeologia (studia dzienne w języku polskim I i II stopnia). Możliwe są drobne zmiany w planie, o czym będą Państwo informowani na bieżąco. Plany studiów w języku angielskim i dla studiów niestacjonarnych będą opublikowane wkrótce.

Plan zajęć dzienne PL 2021/22

Wykopaliska zewnętrzne

Szanowni Państwo,
przypominam, że zgodnie z Regulaminem Ćwiczeń Wykopaliskowych na kierunku archeologia (https://www.archeologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Uchwala_10_2020_zal_1-1.pdf):
„2. Studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na ćwiczenia terenowe organizowane przez pracowników Wydziału Archeologii. Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia mogą wybrać ćwiczenia terenowe spoza oferty Wydziału Archeologii na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2a. Wszystkie ćwiczenia terenowe realizowane zewnętrznie, poza organizowanymi przez Wydział Archeologii UW, wymagają uzyskania opinii opiekuna naukowego (promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody
Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej w przypadku studentów studiów stacjonarnych, a w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych zgody Kierownika Studium Zaocznego. Zgody takiej udziela się na podstawie porozumienia z prowadzącym badania wykopaliskowe, na których student chce odbyć ćwiczenia terenowe.”
Ponadto, z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną z pandemią, a czasem bardzo złą sytuacją w niektórych krajach, każdy wyjazd na wykopaliska organizowane przez instytucje zewnętrzne oraz wyjazdy poza UE, wymagają wcześniejszej zgody Prodziekan ds. studenckich. Wyjazd bez zgody będzie uznany za wyjazd prywatny, nie wliczany do programu studiów.

Nowe wzory Kart ćwiczeń wykopaliskowych i ankiety ćwiczeń terenowych

Szanowni Państwo!
Rada Dydaktyczna przyjęła kilka bardzo ważnych dokumentów, w tym nowe wzory ankiet oceny ćwiczeń terenowych oraz kartę wykopalisk. Ćwiczenia terenowe będą teraz oceniane przez studentów w systemie USOS (ankiety PEJK), oceniane przez studentów w ankietach wydziałowych, a dodatkowo, w ankietach wydziałowych znajdują się pytania dotyczące specyfiki naszego kierunku oraz – co szczególnie istotne – znalazł się blok pytań dotyczących zasad BHP oraz etyki zawodowej, w tym zasad zapobiegania nieetycznym zachowaniom (mobbing, molestowanie, dyskryminacja)
Ponadto, zmianie uległ stary wzór Karty ćwiczeń wykopaliskowych. Aktualnie karta uwzględnia nowe zasady zaliczania modułów godzin ćwiczeń terenowych (75, 115, 150 oraz 190), ocenę użycia nowoczesnych metod dokumentacji i nowoczesnych narzędzi pomiarowych.
Zarówno Karta ćwiczeń wykopaliskowych, jak i ankiety oceny ćwiczeń wykopaliskowych mają również wersje anglojęzyczne.
Nowe wzory mogą Państwo obejrzeć na stronie Wydziału po kliknięciu w link: https://www.archeologia.uw.edu.pl/…/uchwaly-rady…/

Podsumowanie całorocznych działań dotyczących ćwiczeń terenowych znajdą Państwo w poście na stronie:

Wykopaliska

Szanowni Państwo, w zakładce wykopalisk pojawiła się nowa oferta: Podlesie, gm. Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie. Osoby, które nie znalazły sobie jeszcze miejsca na letnie ćwiczenia proszone są o kontakt ze mną. Dr hab. Agnieszka Tomas

Wyniki I Edycji Konkursu „Minigranty Studenckie”

Szanowni Państwo, w imieniu Komisji Konkursowej mam przyjemność poinformować, że w I Edycji Konkursu „Minigranty Studenckie” wszystkie wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursowego zostały nagrodzone.

Ranking Konkursu:

  1. Bartosz Placak: 563 pkt.
  2. Damian Bursa: 521 pkt.
  3. Paweł Rongies: 519 pkt

Gratulujemy nagrodzonym!

Zaproszenie na wykład otwarty

Szanowni Państwo,

W imieniu dr. Floriana Matei-Popescu z Instytutu Archeologii Vasile Pârvan w Bukareszcie mam przyjemność zaprosić Państwa na wykład otwarty zatytułowany „Roman Camps in the Lower Danube area: how do we find them?”. Podczas wykładu prowadzący zaprezentuje niedawne odkrycia rzymskich obozów marszowych przy użyciu metod nieinwazyjnych.

Wykład odbędzie się 8 czerwca o godz. 11.30 w trybie online.

Link do wykładu: https://meet.google.com/ewa-shuy-usr

Wykład będzie prowadzony online w języku angielskim.

Wykład dr Floriana Matei-Popescu jest realizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Tomas