Ubezpieczenie i zasady finansowania usług w ramach NFZ

Szanowni Państwo
W związku z licznymi zapytaniami ze strony pacjentów/studentów  UW i codzienną obserwacją ich wiedzy na temat zasad korzystania z opieki medycznej w ramach posiadanego statusu ubezpieczenia i zasad finansowania usług w ramach NFZ pozwalam sobie na Państwa ręce przesłać materiały informacyjne w tym zakresie. Szczególnie w czasach stanu epidemii, kiedy może być problem z dostępem do lekarza  i uzyskaniem rzetelnej informacji  wiedza taka może być pomocna zarówno dla studentów krajowych jak i obcojęzycznych. Zapraszamy do korzystania z infolinii i dalszej tradycyjnej ścieżki pomocy medycznej w przychodniach akademickich CenterMed Warszawa na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Gwarantujemy szybką i sprawną pomoc medyczną  z wykorzystaniem wszelkich dostępnych na dziś rozwiązań informatycznych.

Z poważaniem
Piotr Montewka
CenterMed Warszawa Sp. z o.o.
tel. 506071213

STUDENCI – ZASADY LECZENIA NFZ

STUDENCI SZCZEGÓŁY ZAPISU ON-LINE NFZ

Otwarcie USOSweb w celu wprowadzania sylabusów.

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wprowadzania do USOS oferty zajęć całorocznych i prowadzonych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 – uprzejmie informuję, że USOSweb zostanie otwarty w okresie od 06.04.2021 r. (godz. 00:01) do 30.05.2021 r. (godz. 23:59)  dla koordynatorów oraz osób prowadzących zajęcia w celu wpisywania sylabusów przedmiotów.

Godziny otwarcia budynku Instytutu Archeologii do końca czerwca 2020.

Szanowni Państwo,
informujemy o godzinach otwarcia budynku Instytutu Archeologii do końca czerwca br.:
10.06 (środa) – godzina 10.00-13.00
11-14.06 – budynek będzie zamknięty
15-30.06 – budynek będzie otwarty w dni powszednie od godziny 10.00 do 15.00
Jednocześnie informujemy, że w mocy pozostają określone w końcu maja zasady funkcjonowania Biblioteki Instytutu a pracownicy Biblioteki będą dyżurować we wtorki i czwartki (biblioteka będzie obsługiwała wypożyczenia książek dla studentów w sposób elektroniczny i udostępniała skany,
wypożyczenia dla pracowników będą prowadzone w sposób stacjonarny po uprzednim kontakcie z pracownikami Bibliotek).

 

Dyrekcja i sekretariat ds ogólnych będą dyżurować we środy i czwartki w godzinach 10-12.
Sekretariat ds studenckich prowadzi zdalną obsługę spraw studenckich, a jego pracownicy dyżurują we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10-12.
We wszelkich sprawach konieczny jest jednak uprzedni kontakt mailowy w celu umówienia spotkania.
Otwarcie budynku Instytutu, nie zmienia faktu, że nadal obowiązuje część obostrzeń sanitarnych.

Prosimy zatem zgłaszać do kierownika Administracyjnego Zbigniewa Stasiaka zamiar przyjścia do budynku, aby informacja o liczbie osób tam przebywających była zgodna z wytycznymi.
Liczymy z Państwa strony na zrozumienie sytuacji i odpowiedzialne respektowanie przepisów sanitarnych.

z poważaniem
Dyrekcja Instytutu Archeologii UW

 

Zarządzenia rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności UW

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku oraz zarządzeniem nr 70 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku, które dotyczą następujących zmian:

  • przedłużenia do 15 maja 2020 r. zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy;
  • ograniczenia do 15 maja 2020 r. pracy na terenie uczelni;
  • zawieszenia do 30 czerwca 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych;
  • odwołania do 31 sierpnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW;
  • zastosowania 50-procentowej obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów, doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” i stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w obiektach UW w maju 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące działalności uczelni w nadzwyczajnym okresie.

 

Pozdrawiamy i życzymy Państwu dużo zdrowia

Biuro Prasowe UW

Komunikat rektora UW dot. zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał komunikat dotyczący zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r.

Reguluje on m.in. kwestie pracy administracji, w tym Kwestury UW, obiegu dokumentów oraz funkcjonowania budynków uniwersyteckich.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią komunikatu >>

Przy okazji przypominamy, że Biuro Prasowe stworzyło na stronie głównej uczelni dwie zakładki poświęcone obecnej sytuacji, które stale aktualizujemy:

Z pozdrowieniami

Biuro Prasowe UW