3. Edycja Konkursu na Minigranty Studenckie WA UW

Szanowni Państowo,

ogłaszamy nabór wniosków w 3. edycji Konkursu na Minigrant Studenckie WA UW roku akademickim 2022/2023. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wraz z załącznikami przesyłając go z konta w domenie student.uw.edu.pl na adres: wa.studia@uw.edu.pl z nagłówkiem zawierającym tytuł „Konkurs Minigranty Studenckie WA UW 3”. Szczegóły konkursu i wzory dokumentów dostępne są na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/studia-program-studia-dzienne-i-wieczorowe/pion-prodziekan-ds-studenckich/minigranty-studenckie/

  • Wnioski należy składać do 8.01.2023 r. do godz. 23:59.
  • Rozstrzygnięcie konkursu – termin zostanie ogłoszony po zakończeniu zbierania wniosków.

Terminy rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji zimowej

Szanowni Państwo,

poniżej  terminy rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji zimowej:

  • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji zimowej: 15.12.2022 – 13.01.2023
  • rejestracja na egzaminy w sesji zimowej: 15.12.2022 – 16.01.2023

Przypominam, że nie będzie możliwości zapisu na kursy ani na egzaminy po upływie wyżej podanych terminów.

XVI Przegląd Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”

Szanowni Państwo,

wraz ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna zapraszamy na XVI Przegląd Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”!
Termin: 25-27 listopada 2022
Miejsce: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1„Oczy i Obiektywy” to jedyne takie wydarzenie w Polsce. Podczas trzech dni Przeglądu odbędziemy filmowe podróże aż do 18 krajów, w których usłyszymy 16 języków. Dotkniemy tematów związanych z tradycją i dziedzictwem, ale także przyjrzymy się współczesnym migracjom, skutkom kolonizacji oraz zmian klimatu. Pokażemy, że w całej różnorodności filmu etnograficznego, każdy znajdzie coś dla siebie.
Czytaj dalej „XVI Przegląd Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy””

Międzynarodowy projekt badawczy „Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach”

Szanowni  Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów 2. roku studiów I stopnia do udziału w dyskusjach grupowych, w które będzie zaangażowanych dziesięć uczelni z pięciu krajów europejskich, w tym Uniwersytet Warszawski, w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach” (Horyzont 2020), którego liderem jest Uniwersytet w Sienie. Dyskusje będą dotyczyły bieżących problemów w zakresie ochrony środowiska na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Kierownikiem projektu w Polsce jest dr hab. Anna Przybylska z Centrum Deliberacji na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu jest jest zbadanie i przetestowanie warunków, w których udział obywateli w świadomych dyskusjach sprzyja demokratycznemu podejmowaniu decyzji o różnym zasięgu terytorialnym. Państwa udział w projekcie będzie bardzo ważnym wkładem do pogłębienia wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej oraz przyczyni się do rozwoju platformy umożliwiającej włączenie obywateli w procesy decyzyjne niezależnie od ich lokalizacji oraz znajomości języka angielskiego. Przetestowanie platformy w tym projekcie umożliwi jej szersze wykorzystanie w innych projektach promujących partycypację obywateli w sprawach publicznych.

Czytaj dalej „Międzynarodowy projekt badawczy „Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach””

Udział w nadaniu – rozprawa doktorska

Szanowni Państwo,

jestem doktorantką IV roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Pedagogiki. Prowadzę badania na użytek rozprawy doktorskiej, pod kierownictwem dr hab. Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy, prof. UWr i dr. hab. Piotra Kwiatkowskiego. Tematem pracy uczyniłam: Zachowania ryzykowne podejmowane przez studentów szkół wyższych w świetle koncepcji kapitałów.
W drodze doboru losowego, wybrałam szkoły wyższe, figurujące w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, do których kieruję prośbę o udział w badaniu. Na kwestionariusz ankiety składają się następujące części: informacje wstępne, formularz świadomej zgody, pytania dotyczące zachowań ryzykownych i koncepcji kapitałów oraz metryczka. Badanie, skierowane do studentów szkół wyższych, jest anonimowe i dobrowolne. Wypełnienie kwestionariusza ankiety zajmuje ok. 20 min.
Link do kwestionariusza ankiety poniżej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfupNfkgdNiGdQ0jG5wAOJdndOryizoXEXVn4nj5VCvy22-JA/viewform?fbclid=IwAR17ozt2gLyQbt0GxHd1eMXyUDcL1fkreapKmL6rLga7434Xb45VEGYOZcg 

Państwa zaangażowanie będzie dla mnie ogromnym zaszczytem i nieocenioną pomocą w procesie realizacji badań.
Z wyrazami szacunku
mgr Kamila Wylęgły