XVI Przegląd Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”

Szanowni Państwo,

wraz ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna zapraszamy na XVI Przegląd Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”!
Termin: 25-27 listopada 2022
Miejsce: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1„Oczy i Obiektywy” to jedyne takie wydarzenie w Polsce. Podczas trzech dni Przeglądu odbędziemy filmowe podróże aż do 18 krajów, w których usłyszymy 16 języków. Dotkniemy tematów związanych z tradycją i dziedzictwem, ale także przyjrzymy się współczesnym migracjom, skutkom kolonizacji oraz zmian klimatu. Pokażemy, że w całej różnorodności filmu etnograficznego, każdy znajdzie coś dla siebie.
Czytaj dalej „XVI Przegląd Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy””

Międzynarodowy projekt badawczy „Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach”

Szanowni  Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów 2. roku studiów I stopnia do udziału w dyskusjach grupowych, w które będzie zaangażowanych dziesięć uczelni z pięciu krajów europejskich, w tym Uniwersytet Warszawski, w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach” (Horyzont 2020), którego liderem jest Uniwersytet w Sienie. Dyskusje będą dotyczyły bieżących problemów w zakresie ochrony środowiska na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Kierownikiem projektu w Polsce jest dr hab. Anna Przybylska z Centrum Deliberacji na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu jest jest zbadanie i przetestowanie warunków, w których udział obywateli w świadomych dyskusjach sprzyja demokratycznemu podejmowaniu decyzji o różnym zasięgu terytorialnym. Państwa udział w projekcie będzie bardzo ważnym wkładem do pogłębienia wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej oraz przyczyni się do rozwoju platformy umożliwiającej włączenie obywateli w procesy decyzyjne niezależnie od ich lokalizacji oraz znajomości języka angielskiego. Przetestowanie platformy w tym projekcie umożliwi jej szersze wykorzystanie w innych projektach promujących partycypację obywateli w sprawach publicznych.

Czytaj dalej „Międzynarodowy projekt badawczy „Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach””

Udział w nadaniu – rozprawa doktorska

Szanowni Państwo,

jestem doktorantką IV roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Pedagogiki. Prowadzę badania na użytek rozprawy doktorskiej, pod kierownictwem dr hab. Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy, prof. UWr i dr. hab. Piotra Kwiatkowskiego. Tematem pracy uczyniłam: Zachowania ryzykowne podejmowane przez studentów szkół wyższych w świetle koncepcji kapitałów.
W drodze doboru losowego, wybrałam szkoły wyższe, figurujące w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, do których kieruję prośbę o udział w badaniu. Na kwestionariusz ankiety składają się następujące części: informacje wstępne, formularz świadomej zgody, pytania dotyczące zachowań ryzykownych i koncepcji kapitałów oraz metryczka. Badanie, skierowane do studentów szkół wyższych, jest anonimowe i dobrowolne. Wypełnienie kwestionariusza ankiety zajmuje ok. 20 min.
Link do kwestionariusza ankiety poniżej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfupNfkgdNiGdQ0jG5wAOJdndOryizoXEXVn4nj5VCvy22-JA/viewform?fbclid=IwAR17ozt2gLyQbt0GxHd1eMXyUDcL1fkreapKmL6rLga7434Xb45VEGYOZcg 

Państwa zaangażowanie będzie dla mnie ogromnym zaszczytem i nieocenioną pomocą w procesie realizacji badań.
Z wyrazami szacunku
mgr Kamila Wylęgły

Oferta OGUN Wydział Neofilologii UW

Szanowni Państwo,

Wydział Neofilologii zaprasza do zapisów na OGUN-y:  „Zajęcia doskonalące kompetencje językowe i komunikacyjne przydatne w nauce i na rynku pracy”.  Są to w większości zajęcia prowadzone w języku obcym (przeważnie w angielskim).

Ważne informacje:
1. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich (lub trzeciego i czwartego roku, jeśli studia trwają cztery lata) oraz pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich – studenci czwartego lub piątego roku, którzy realizują specjalność nauczycielską. (Wymóg ZIP)
2. Zajęcia ruszają od 24 października (niektóre od listopada), więc zapisy nadal trwają i są jeszcze wolne miejsca. 
3. Zajęcia mają różną formułę:  
– OGUN w dwa miesiące (zajęcia dwa razy w tygodniu po południu w listopadzie i w grudniu)
– OGUN weekendowy (3 piątki lub 3 soboty w listopadzie)
 OGUN-y stacjonarne lub online.

Lista przedmiotów wraz z kodami:

  1. 3300-KBJA-OG Komunikacja biznesowa w języku angielskim
  2. 3300-JAKM-OG Język angielski w komunikacji międzykulturowej
  3. 3300-KBJN-OG Komunikacja biznesowa w języku niemieckim
  4. 3300-JFKDM-OG Język francuski w dyplomacji i komunikacji międzykulturowej
  5. 3300-JAPWŚ-OG Język angielski na potrzeby współczesnego świata akademickiego
  6. 3300-WPJA-OG Wystąpienia publiczne w języku angielskim – 2 grupy
  7. 3300-NTPJA-OG Niezbędnik tłumacza pisemnego (język angielski)
  8. 3300-WPTTU-OG Warsztaty przekładowe. Tłumaczenie tekstów użytkowych w języku angielskim
  9. 3300-WJTP-OG Warsztaty językowo-tłumaczeniowe dla początkujących (język angielski)
  10. 3300-RWLKM-OG Rozumienie współczesnej literatury, kultury i mediów świata anglosaskiego

Oferta OGUN_Wydział Neofilologii UW

Konkurs 3W: woda, wodór, węgiel

Szanowni Studenci,

w imieniu Dziennika Gazety Prawnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego zapraszamy do udziału w konkursie 3W: woda, wodór, węgiel, którego celem jest popularyzacja idei 3W i wiedzy o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia, wśród młodych ludzi.

Podczas konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie dotyczące innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody, oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską.

Do wygrania są cenne nagrody, a dla laureatów pierwszych miejsc przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych.

Prace, napisane w języku polskim, obronione w okresie od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r., mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, ale muszą uwzględniać cel konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 14.10.2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2022 podczas II Kongresu 3W w Warszawie.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W