Spotkanie informacyjne dla studentów I roku WAUW

Studenci I roku!

Wszystkich studentów I roku WAUW bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które będzie prowadzone przez studentów starszych roczników. Na spotkaniu opowiemy o naszych doświadczeniach i odpowiemy na nurtujące Was pytania dotyczące studiów archeologicznych.

Spotkanie odbędzie się on-line 20.10. 2020 r. (wtorek), o godz. 18:00, na platformie Google Meet.

Link do spotkania zostanie wysłany na Wasze adresy mailowe.

z poważaniem
Jan Chmielewski-Gill
Komisarz Samorządu Studentów

Dzień Otwarty UW Online!

Już 25 kwietnia o godz. 10:00 zapraszamy na Dzień Otwarty UW Online! Podczas transmisji na fanpage’u @Uniwersytet Warszawski poznasz lepiej uczelnię oraz dowiesz się więcej o studiach i rekrutacji na UW.

Podczas tego wydarzenia dowiesz się więcej o studiach w Instytucie Archeologii UW.

Dołącz do wydarzenia, by nie przegapić terminu! 🙂

Więcej o wydarzeniu na stronie https://www.facebook.com/events/2926350090945199/

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja podczas epidemii

Szanowni Kandydaci,

w związku z pandemią  koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie Instytutu Archeologii UW oraz stronach irk.uw.edu.pl i rekrutacja.uw.edu.pl o ewentualnych zmianach terminów rekrutacji.

Żegnamy dr Marię Krogulską

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Marii Krogulskiej, wieloletniego pracownika Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, nieodżałowanego nauczyciela i przyjaciela kilku pokoleń archeologów.

We wspomnieniach prof. Piotr Bieliński napisał

„Doktor Maria Krogulska studia archeologiczne odbyła na Uniwersytecie Warszawskim w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego i po ukończeniu studiów została zatrudniona w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej UW, a po powołaniu Instytutu Archeologii pracowała aż do emerytury w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu IA UW.  

Wcześnie po studiach rozpoczęła udział  w kierowanych przez prof. K. Michałowskiego polskich wykopaliskach w strefie śródziemnomorskiej, najpierw w Mirmeki na Krymie a następnie  w Tell Atrib i Aleksandrii w Egipcie. Jej początkowe zainteresowania archeologią egejską z czasem ustąpiły rosnącemu zainteresowaniu kulturami Starożytnego Bliskiego Wschodu, przede wszystkim w okresach późnych. Tym zainteresowaniom pozostała wierna już do końca swej kariery akademickiej, a nawet później na emeryturze.  Była pierwszym wykładowcą w Katedrze, który wprowadził na szerszą skalę archeologię Starożytnego Wschodu do dydaktyki akademickiej, co później zaowocowało rozwojem tej specjalności na Uniwersytecie Warszawskim. Była świetnym dydaktykiem, umiejącym zainspirować studentów do samodzielnego myślenia. Od połowy lat siedemdziesiątych przez wiele kolejnych lat była związana, z kierowaną przez prof. Michała Gawlikowskiego polską misją wykopaliskową w Palmyrze, gdzie m. in. wprowadziła regularne studia nad materiałem ceramicznym z uwzględnieniem badań laboratoryjnych. Później, w końcu lat siedemdziesiątych, rozpoczęła wraz z zespołem prof. M. Gawlikowskiego badania ratownicze na wyspie Bidżan w basenie środkowego Eufratu w Iraku, którymi następnie przez kilka lat kierowała. Było to stanowisko z warstwami neoasyryjskimi, partyjsko-rzymskimi po wczesnoislamskie. Kierowała tez przez jeden sezon polskimi wykopaliskami ratowniczymi w północnej Syrii na stanowiskach: Tell Abu Hafur i Dżassa el-Gharbi. Świetny archeolog terenowy, przywiązujący dużą wagę do zagadnień stratygraficznych. Autorka i współautorka wielu raportów i opracowań materiałowych.

Prawdziwy przyjaciel studentów, szczególnie jako opiekun roku, wywarła duży wpływ na uformowanie kilku dzisiejszych profesorów i czynnych zawodowo badaczy. Wspaniały towarzysz badań wykopaliskowych, szczególnie w tzw. trudnych warunkach.”

Wykład „22 years of Spanish archaeology in Tyre, Lebanon”

Serdecznie zapraszamy na wykład dr hab. Francisco J. Núñeza, który zaprezentuje wyniki prac archeologicznych prowadzonych od ponad 20 lat w Tyrze w Libanie.

Jest to wykład specjalny towarzyszący konferencji „Polacy na Bliskim Wschodzie” https://www.facebook.com/events/325109984867115/ organizowanej wspólnie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii UW, która odbędzie się w terminie 23-25 maja 2019 r.