KATALOGI

Biblioteka Wydziału Archeologii UW posiada dwa katalogii:

KATALOG KARTKOWY (który od roku 2011 nie jest już uzupełniany)

KATALOG ON-LINE
(wspólny dla bibliotek Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego). Znajduje się on na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW). Dostęp do niego możliwy jest z komputerów dostępnych w naszej Czytelni.


Biblioteka WA UW od kilku lat posiada wykupioną dla naszych Czytelników subskrypcję do bazy zawierającej spis wszystkich publikacji akademickich należących do Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Rzymie. Publikacje te na ogół dotyczą zagadnień z zakresu studiów klasycznych , czyli historii i archeologii regionu Morza Śródziemnego od ok. 800 p.n.e. do 476 r. n.e.

DYABOLA – Bibliographia zur Archäologie

hasło: HteWsdP4


BAZY ON-LINE


Przydatne linki:

Ancient Maps of Jerusalem
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Biblioteka Instytutu Historii PAN
Biblioteka Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Biblioteka Instytutu Sztuki PAN
Biblioteka Państwowego Muzeum Archeologicznego
Central and Eastern European Online Library
Czasopismo „Muzealnictwo”
Europejska Biblioteka Cyfrowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Internet Archive
Internet Medieval Sourcebook
International Encyclopedia of the First World War
Karo
Library of Congress: Home
Monastic Manuscript Project
Naukowa Biblioteka Cyfrowa
Otwarty System Archiwizacji: OSA
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
The Library of Congress Maps
World War Image Archive


Nowości:
2019 (1)
2019 (2)
2020
2021 (1)
2021 (2)
2021 (3)