Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo, decyzją prodziekan ds. studenckich dr hab. Agnieszki Tomas w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Archeologii UW, dr. hab. Bartoszem Kontnym, prof. ucz. w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) zostały ustanowione godziny dziekańskie, które będą obowiązywały od godz. 15:00, w związku z posiedzeniem Rady Wydziału Archeologii UW.