I rok studia zaoczne magisterskie

ROK I
UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych


Zajęcia w roku akad. 2021/22

 

SEMESTR ZIMOWY

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Teoretyczne i praktyczne aspekty archeologii publicznej
prowadzący: dr K. Radziwiłko
sala:   2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Kultury i ludy Europy Środkowej w pierwszym tysiącleciu po Chrystusie
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński,
dr S. Wadyl
sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński,
dr S. Wadyl
sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący:  dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, dr hab.  T. Waliszewski, prof. UW,
dr P. Jaworski
sala: 2.07
Archeologia pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
on-line

 

Wykład obowiązkowy dla I roku
w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi zaliczyć dwa wykłady z historii archeologii, zajęcia on-line odbywają się asynchronicznie (platforma KAMPUS)
Historia archeologii pradziejowej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
Historia archeologii śródziemnomorskiej
prowadzący: dr hab. M. Rekowska
NIEDZIELA
8:00-9:30 Wykład obowiązkowy dla I roku (24.10, 7.11) (dwa spotkania – 24 października oraz 7 listopada)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW sala: 2.09
9:45-14:45 Translatorium
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym (translatorium)
prowadzący: mgr M. Mileszczyk sala: 2.09

SEMESTR LETNI

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Surowce i ich wykorzystanie przez społeczności pradziejowe
prowadzący: dr hab. D. Manasterski  sala:  2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Grecy, Rzymianie i barbarzyńcy nad Morzem Czarnym
i na Kaukazie
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący:  dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, dr hab.  T. Waliszewski, prof. UW,
dr P. Jaworski
sala: 2.07
Archeologia pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński,
dr S. Wadyl
sala: 2.09
NIEDZIELA
8:00-11.15 Wykład OGUN (nauki społeczne), Zajęcia obowiązkowe dla I i II roku studiów zaocznych. OGUN zewnętrzny dostępny jest w puli ogólnouniwersyteckiej w rejestracji żetonowej
Filozofia kultury i spraw ludzkich
prowadzący: dr P. Seidler sala: 2.09
11:30-13.00 Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
4 godziny (dwa spotkania – 27 marca oraz 10 kwietnia)
Ochrona Własności Intelektualnej
prowadzący: mgr P. Płatek sala: 2.12

Ćwiczenia terenowe, 300 godzin (= 8 tygodni, w tym 4 tygodnie wykopalisk)

W przypadku studentów studiujących w trybie niestacjonarnym istnieje możliwość realizacji ćwiczeń terenowych w wymiarze pełnym (300 h = 2 miesiące) lub mieszanym (150h = 1 miesiąc wykopalisk + 150h = 1 miesiąc ekwiwalentu, np. praktyk w muzeum, dodatkowych prac archiwalnych itp.). Wybór ekwiwalentu należy uzgodnić z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą.

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2021/22 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2022 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą bliżej marca.

Ćwiczenia powierzchniowe, 1 tydzień (30 h), w terminie jesiennym lub wiosennym

Program studiów II stopnia przewiduje 1 tydzień (5 dni roboczych, tj. 30 h zajęć) badań powierzchniowych. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Prosimy zapoznać się ze stroną: Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

 

 

Zajęcia w roku akad. 2020/21

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania. 

Uwaga: zajęcia w semestrze letnim, będą odbywały się w trybie zdalnym do odwołania. Informacje na temat sal podano na wypadek powrotu do nauczania stacjonarnego. W przypadku zajęć o charakterze praktycznym, decyzje o formie prowadzenia będą ustalane między studentami a prowadzącymi.

Na zajęcia należy logować się wyłącznie poprzez adres w domenie uw.edu.pl

SEMESTR ZIMOWY

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Osadnictwo Egiptu faraońskiego
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska sala:   2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Officina gentium? Nadbałtyckie Barbaricum w epoce żelaza
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr A. Maciałowiczem)
sala:  2.09
on-line Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Główne problemy protohistorii Europy Środkowej i Wschodniej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr S. Wadylem)
sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
on-line Wykład obowiązkowy dla I roku
w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi zaliczyć dwa wykłady z historii archeologii
Historia archeologii pradziejowej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
Historia archeologii śródziemnomorskiej
prowadzący: dr hab. M. Rekowska
NIEDZIELA
10:00-14:45 Translatorium
45 godzin
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym (translatorium)
prowadzący: mgr M. Mileszczyk sala: 2.12

SEMESTR LETNI

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Strategie przystosowań kulturowych społeczności pradziejowych
prowadzący: dr hab. D. Manasterski  sala:  2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Od Słupów Herkulesa do Bram Kaspijskich – armia rzymska na krańcach świata
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr S. Wadylem)
sala: 2.09
NIEDZIELA
10:00-12.00 Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
4 godziny (dwa spotkania – 28 marzec oraz 16 maja)
Ochrona własności intelektualnej
prowadzący: mgr Paweł Płatek, mgr Renata Olejnik sala: 2.09
12:30-15.45 Wykład OGUN (nauki społeczne)
30 godzin
Kulturowe zróżnicowania wizji ładu społecznego
prowadzący: dr Ayur Zhanaev (IPSiR) sala: 2.12

Ćwiczenia terenowe, 300 godzin (= 8 tygodni, w tym 4 tygodnie wykopalisk)

W przypadku studentów studiujących w trybie niestacjonarnym istnieje możliwość realizacji ćwiczeń terenowych w wymiarze pełnym (300 h = 2 miesiące) lub mieszanym (150h = 1 miesiąc wykopalisk + 150h = 1 miesiąc ekwiwalentu, np. praktyk w muzeum, dodatkowych prac archiwalnych itp.). Wybór ekwiwalentu należy uzgodnić z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą.

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą bliżej marca.

Ćwiczenia powierzchniowe, 1 tydzień (30 h), w terminie jesiennym lub wiosennym

Program studiów II stopnia przewiduje 1 tydzień (5 dni roboczych, tj. 30 h zajęć) badań powierzchniowych. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Prosimy zapoznać się ze stroną: Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

W związku z pandemią powierzchniówki w roku akad. 2020/21 są odwołane, a zaliczenie ich jest przesuwane na kolejny rok akademicki bez warunków i opłat.