II rok studia zaoczne magisterskie

ROK II

UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych


Zajęcia w roku akad. 2021/22

 

SEMESTR ZIMOWY

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać cztery wykłady
Teoretyczne i praktyczne aspekty archeologii publicznej
prowadzący: dr K. Radziwiłko
sala:   2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać cztery wykłady
Kultury i ludy Europy Środkowej w pierwszym tysiącleciu po Chrystusie,
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński,
dr S. Wadyl
sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.10
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński,
dr S. Wadyl
sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, dr hab. Prof. UW T. Waliszewski,
dr P. Jaworski
sala: 2.10
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
NIEDZIELA
8:00-11.15 Wykład OGUN dla II roku, 30 godzin
Wikingowie i środowisko naturalne
prowadzący: dr W. Wróblewski
sala: 2.10
     
11:30-13.15 Wykład obowiązkowy dla II roku, 30 godzin
Metodologia archeologii
prowadzący: dr F. Stępniowski sala: 2.10

SEMESTR LETNI

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać cztery wykłady
Surowce i ich wykorzystanie przez społeczności pradziejowe
prowadzący: dr hab. D. Manasterski  sala:  2.09
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać cztery wykłady
Etnografia dla archeologów
prowadzący: dr W. Wróblewski sala:  2.10
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać cztery wykłady
Problematyka etnogenezy Słowian w badaniach interdyscyplinarnych: perspektywa nauki wschodnioeuropejskiej
prowadzący: dr W. Bielawiec sala:  2.10
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać cztery wykłady
Grecy, Rzymianie i barbarzyńcy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski, dr hab. Prof. UW T. Waliszewski,
dr P. Jaworski
sala: 2.10
Archeologia pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.10
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński,
dr S. Wadyl
sala: 2.09
NIEDZIELA
8:00-11.15 Wykład OGUN (nauki społeczne). Zajęcia obowiązkowe dla I i II roku studiów zaocznych. OGUN zewnętrzny dostępny jest w puli ogólnouniwersyteckiej w rejestracji żetonowej.
Filozofia kultury i spraw ludzkich
prowadzący: dr P. Seidler sala: 2.10
11:30-13.15 Wykład obowiązkowy dla II roku, 15 godzin
Metodologia archeologii
prowadzący: dr F. Stępniowski sala: 2.10