Inne źródła finansowania badań studentów

Dofinansowanie Kół Naukowych

Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie dla kół naukowych w:

  1. Prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. Transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. Nabywaniu  przez  członków  tych  kół  kompetencji  miękkich  potrzebnych  do prowadzenia  badań  naukowych  lub  prac  rozwojowych  i  promocji  ich  wyników,  w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. Zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Rok 2020/21

Termin naboru upływa 13 listopada 2020 r., a wnioski składane są za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o zapoznanie się z treścią Ogłoszenia MNISW https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_09/b8122db24dd2592a5f882aee0e99c2c0.pdf oraz o kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju UW do 3 listopada 2020 r. Ponieważ konkurs zakłada ograniczona liczbę wniosków, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Prosimy aby wstępne zgłoszenie zawierało informacje nt. zakresu rzeczowego projektu, planowany budżet,  oraz czy dane koło naukowe, uczestniczyło w okresie 24 miesięcy  w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej.

Więcej na stronie Ministerstwa.