Kultura magdaleńska na ziemiach polskich – odkrycia, badania, teorie

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić do udziału w sesji pt. „Kultura magdaleńska na ziemiach polskich — odkrycia, badania, teorie”, która odbędzie się dn. 10 grudnia 2019 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sesja organizowana jest w ramach konferencji Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!

Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost w liczbie odkryć oraz badań związanych z obecnością społeczności magdaleńskimi na obszarze ziem polskich. Z jednej strony rozpoznawane są nowe stanowiska, z drugiej powraca się do materiałów archiwalnych, podejmując próby ich analizy przy zastosowaniu współczesnych techniki i metod badawczych. Działania te znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie, w coraz bogatszej mapie osadnictwa magdaleńskiego, ale także w jakości i charakterze formułowanych wniosków.

W świetle powyższych uwag uzasadniona wydaje się organizacja spotkania umożliwiającego wymianę najnowszych informacji, poglądów oraz koncepcji. Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie dołączyć Państwo do tej inicjatywy, biorąc udział w planowanej sesji pt. „Kultura magdaleńska na ziemiach polskich — odkrycia, badania, teorie”.

Propozycje tytułów referatów (20 minut) wraz ze streszczeniami (max. 300 słów) prosimy przesyłać do dn. 30.09.2019 r. na adres e-mail m.przezdziecki@uw.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Z poważaniem Organizatorzy