Sztuka naskalna, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w sesji „Sztuka naskalna: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, która odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w ramach międzynarodowej, jubileuszowej konferencji archeologicznej w 100-lecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, pt. “Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future”.

Chcielibyśmy w ramach naszej sesji zaprezentować wyniki aktualnie prowadzonych badań nad sztuką naskalną, jak i podjąć dyskusję nad możliwymi kierunkami nowych badań na tego rodzaju stanowiskach.

Do udziału w sesji zapraszamy archeologów, a także badaczy z innych dziedzin
i dyscyplin zainteresowanych tematyką sesji (historyków sztuki, antropologów kultury, konserwatorów).

Organizatorzy sesji tematycznej

Janusz Z. Wołoszyn (UW)

Andrzej Rozwadowski (UAM)

Ważne informacje:

Język sesji

polski, angielski

Forma sesji

referaty 20 minutowe

Abstrakt

powinien zawierać do 300 słów w języku prezentowanego referatu

Publikacja treści wystąpień

Przewidywana jest publikacja wystąpień w formie artykułów w serii wydawniczej Instytutu Archeologii UW – ŚWIATOWIT Supplement Series P

Termin rejestracji i przesyłania abstraktów

20 października 2019 r.

Opłaty rejestracyjne

Organizatorzy nie przewidują żadnych opłat konferencyjnych.

Prosimy o nadsyłanie tematów referatów do 20 października na adres

januszwoloszyn@uw.edu.pl