Informacje o 2. Konferencji „Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!” 2021

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2. Konferencji Wydziału Archeologii „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!” (drugiej w nowym cyklu, ale pierwszej w historii Wydziału). Przypominamy, że konferencja planowana jest zgodnie z jej nową formułą jako wydarzenie o zasięgu międzynarodowym i krajowym, zorganizowane w formie monotematycznych sesji i warsztatów.

Tradycyjny termin grudniowy jest w tym roku niemożliwy do utrzymania, ale ponieważ nie chcielibyśmy nadmiernie opóźniać rocznego cyklu konferencji, rezerwujemy na jej obrady tydzień pomiędzy 22–26 marca 2021. Konferencja planowana jest jako wydarzenie online lub, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, jako wydarzenie hybrydowe. Nowością jest powołanie Komitetu Naukowego Konferencji spośród Profesorów naszego Wydziału, który będzie czuwał na poziomem naukowym wydarzenia. W skład Komitetu wchodzą: prof. Barbara Kaim, prof. Kazimierz Lewartowski, prof. Iwona Modrzewska-Pianetti oraz prof. Karol Szymczak.

Podobnie jak w roku ubiegłym, zapraszamy do organizacji jedno- lub dwudniowych sesji oraz warsztatów tematycznych. Organizatorami sesji i warsztatów są przede wszystkim pracownicy Wydziału Archeologii, ale możliwa jest zgłaszanie wydarzeń współorganizowanych z innymi ośrodkami naukowymi.  Proponujemy, żeby zgłaszane przez Państwa sesje lub warsztaty obejmowały możliwie szeroki zasięg geograficzny i chronologiczny, koncentrując się na metodzie i specyfice badań lub określonym problemie. Tradycyjne sprawozdania z badań, zwłaszcza tych prowadzonych przez naszych doktorantów oraz osoby realizujące granty przy WA UW, zostałyby natomiast przedstawione w formie posterów, które będą prezentowane w Galerii Korytarz przez cały czas trwania konferencji oraz na stronie internetowej WAUW i FB WA UW.

Proponowany przez nas harmonogram przygotowań wygląda następująco:

 • Zgłoszenie sesji lub warsztatu oraz deklaracja o udziale w redakcji naukowej publikacji pokonferencyjnej – 11.01.2021 r.
 • Zgłoszenie wystąpienia posterowego (razem ze streszczeniem do 200 słów) –11.01.2021 r.
 • Akceptacja zgłoszonych sesji, warsztatów i posterów – 20.01.2021 r.
 • Nadsyłanie programów sesji/warsztatów wraz ze streszczeniami wystąpień oraz posterów w formie elektronicznej – 18.02.2021 r.
 • II Konferencja WA UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!” – 22–26 marca 2021 r.

Ponownie przewidujemy możliwość wydania recenzowanych tomu/ów pokonferencyjch w ramach serii i czasopisma Światowit, w wolnym dostępie oraz w formie drukowanej.  Prosimy zatem o informację czy organizatorzy sesji lub warsztatów chcieliby następnie podjąć się obowiązków redakcyjnych. Deklaracje o gotowości redagowania materiałów z sesji/ warsztatu prosimy zgłaszać razem z ich tematami do 11.01.2021 r.

W przypadku pytań, czy wątpliwości prosimy uprzejmie o kontakt z głównymi organizatorami: dr. Michałem Przeździeckim, dr Agatą Ulanowską i mgr. Marcinem Wagnerem bezpośrednio lub poprzez adres archaeologyuw100@gmail.com.

Zapraszamy do udziału!

W załączniku znajdą Państwo formatkę do ułożenia kolejności zgłaszanych referatów w zaplanowanych przez Państwa sesjach lub warsztatach wraz z obowiązkowymi przerwami. Wszystkie referaty, trwające 15 lub 20 minut, powinny rozpoczynać się we wszystkich sesjach we wskazanych godzinach.

Wskazówki do przygotowania prezentacji posterowych:
 • format pliku: pdf;
 • rozmiar: A1 (594 mm x 841 mm);
 • tło: białe;
 • preferowana czcionka: Arial, Calibri, Times New Roman w rozmiarze 22-24 pt dla tekstu;
 • prosimy o umieszczenie nazwy konferencji w języku polskim lub angielskim na posterze:
  Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future! – 2. Konferencja Wydziału Archeologii UW
  Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future! – the 2nd Conference  of the Faculty of Archaeology UW
 • prosimy o umieszczenie danych kontaktowych autorów;

UWAGA: wszystkie postery będą wydrukowane przez WA UW. Prosimy o nadesłanie gotowych plików w formacie pdf do dnia 18.02.2021 r. na adres: archaeologyuw100@gmail.com