Ocena Okresowa Nauczycieli Akademickich

Dotyczy  oceny okresowej nauczycieli akademickich z wyłączeniem nauczycieli:  pozytywnie ocenionych po 1 października 2018 r. oraz pracujących krócej niż dwa lata.

Szanowni Państwo,

w związku koniecznością przeprowadzenia  na Wydziale Archeologii UW  oceny okresowej  nauczycieli akademickich, w imieniu Dziekana Wydziału Archeologii UW – dr. hab. Bartosza Kontnego, prof. ucz., proszę o jak najszybsze dostarczenie na adres wauw@uw.edu.pl  wypełnionego  „Arkusza Oceny…”

(Arkusz-oceny-okresowej-nauczyciela-akademickiego_2020_Zarz.-33,

EN_arkusz-oceny-okresowej)

oraz  złożenie w sekretariacie wersji papierowej.

ostateczny termin zbierania „Arkuszy Oceny…” to 23 września 2021 r.

Ze względu na długą procedurę oceny, nieodległy czas jej ukończenia oraz bardzo dużą grupę nauczycieli akademickich, podlegających ocenie, proszę o dotrzymanie wyznaczonego terminu.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Nowakowska

Dyrektor Administracyjna Wydziału Archeologii UW