OGUNy

Ogólnie o OGUNach

W trakcie studiów do wykorzystania jest 300 godzin zajęć ogólnouniwersyteckich. Powinny to być przedmioty spoza kierunku studiów, a zatem nie wolno wybierać OGUNów oferowanych przez jednostkę macierzystą (Wydział Archeologii). Studiując kulturoznawstwo, można np. zapisać się na zajęcia z biologii storczyków. Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym (30 godzin), inne trwają przez cały rok (60 godzin).

Informacja na stronie UW

Rejestracja żetonowa

Katalog przedmiotów ogólnouniwersyteckich

Jeśli nadal masz wątpliwości, zajrzyj tutaj.

Rok akademicki 2020/21

Semestr 2020Z

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie rozpocznie się 21.12.2020 r. i potrwa do 12.01.2021 r.

Szczegółowy harmonogram poniżej.

  1. Rejestracja studentów na przedmioty ogólnouniwersyteckie (dotyczy I tury rejestracji). 

Poniżej podaję nowy harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE NA SEMESTR LETNI 2020/2021

I tura: 21.12.2020 r. – 12.01.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Rejestracja zakończy się  o godz. 23:59.

Od 21.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00

Od 22.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 09:00

Od 22.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00

 2. Przysłania kodów przedmiotów ogólnouniwersyteckich do BSS.

 Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres: bsstud@adm.uw.edu.pl do 01.12.2020 r. – przedmioty na semestr letni 2020/21,
Lista powinna zawierać: kod przedmiotu, nazwę przedmów

3. Otwarcia USOSweb.

Jednocześnie informuję, że USOSweb dla osób  prowadzących zajęcia oraz dla koordynatorów w celu wprowadzania sylabusów przedników na semestr letni roku akad. 2020/21 będzie otwarty do 13.12.2020 r.  (godz. 23:59).