Równość na UW 2024 – zaproszenie do udziału w badaniu uniwersyteckim

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem realizacji drugiej edycji badania” Równość na UW 2024″, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wywiadach grupowych online.

Wyniki badania posłużą do przygotowania nowej edycji Planu Równości Płci dla UW na lata 2025-2029. Plan Równości Płci to strategiczny dokument przygotowany w oparciu o diagnozę doświadczeń i potrzeb społeczności naszej uczelni w kontekście poszanowania wartości takich jak: równość, różnorodność oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Aktualny Plan Równości Płci dla UW oraz sprawozdania z realizacji znajdują się tutaj: https://rownowazni.uw.edu.pl/rownosc-plci-2/ –  zachęcamy do zapoznania się z prowadzonymi działaniami.

Wywiady grupowe organizujemy dla:

– osób studiujących (po polsku i po angielsku),
– doktorantów i doktorantek (po polsku i po angielsku),
– osób zatrudnionych na stanowiskach naukowych lub/i dydaktycznych (po polsku i po angielsku),
– osób zatrudnionych w administracji oraz innych stanowiskach nieakademickich (po polsku).

Podczas wywiadów będziemy prosić Państwa o podzielenie się doświadczeniami związanymi z równością, różnorodnością, jak również zagadnieniami  dyskryminacji oraz potrzebami i trudnościami w tym zakresie. Zależy nam również na tym, aby poznać Państwa opinie oraz pomysły i rozwiązania, które przyczynią się do wzmocnienia poszanowania równości i różnorodności na naszej uczelni.

Jako organizatorki badania (Zespół Równościowy UW oraz Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci UW) pragniemy zapewnić, że badanie ma charakter wewnątrz-uniwersytecki, a dane i informacje uzyskane podczas badania są poufne (dostęp do danych będą miały jedynie organizatorki badania) i będą wykorzystane tylko na potrzeby niniejszego badania.

Link do formularza zgłoszeniowego do udziału w wywiadzie znajduje się tutaj (LINK), rejestracja będzie otwarta do dnia 27 lutego 2024.

Wywiady rozpoczną się na początku marca 2024 roku – ze zgłoszeń wylosujemy osoby, z którymi się skontaktujemy z propozycjami terminów.

Wywiady odbędą się online, na platformie Zoom.

W przypadku pytań dotyczących badania prosimy o kontakt z kierowniczką projektu prof. Julią Kubisą, e-mail: jd.kubisa@uw.edu.pl

Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do przełożonych osób zatrudnionych na UW, oraz do Kierowników Jednostek Dydaktycznych o umożliwienie chętnym pracownikom_com i studentom_kom wzięcia udziału w badaniu. Badanie jest realizacją strategicznych dla UW działań i ma na celu wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy sytuacji społeczności akademickiej. W związku z tym udział w badaniu jest we wspólnym interesie nas wszystkich.

pozdrawiamy serdecznie,
Julia Kubisa, Anna Grędzińska
Zespół Równościowy UW