Formularze ZUS

  • Formularze ZUS dla osób spoza UW:

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.
Instrukcja
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Aktualizacja 14.05.2021 r.
Link do strony ZUS