Wykłady ogólnoinstytutowe

Lista wykładów ogólnoinstytutowych na rok akad. 2021/2022

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS.

Archeologia Anatolii (30h) (sem. let.) – A. Smogorzewska
Archeologia podwodna (30h) (sem. zim.) – B. Kontny
Bałtowie w północno-wschodniej Polsce od wczesnej epoki żelaza do początków okresu wczesnego średniowiecza (30h) (sem. zim.) – P. Szymański
Dwuelementarność (rzymska i grecka) w prywatnej architekturze Cesarstwa rzymskiego (30h) (sem. let.) – M. Olszewski
Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu cz. I (30h) (sem. zim.) – M. Barwik (30h)
Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu cz. II (30h) (sem. let.) – M. Barwik (30h)
Egipt w czasach piramid (30h) (sem. let.) – S. Rzepka
Eksperyment w archeologii (30h) (sem. let.) – K. Pyżewicz
Europa w epoce brązu i epoce żelaza (30h) (sem. zim.) – A. Szela
Historia rzeźby grecko-rzymskiej (60h) – J. Żelazowski
Kontakty rzymsko-barbarzyńskie w świetle znalezisk importów (30h) (sem. zim.) – R. Ciołek
Limes. Archeologia rzymskich granic z perspektywy Rzymian i Barbarzyńców (60h) – B. Kontny (30h)/A. Tomas (30h)
Świat pierwszych ludzi, czyli życie i śmierć w epoce kamienia (60h) – M. Przeździecki (30h)/K. Pyżewicz (30h)
Tradycje antyku grecko-rzymskiego w sztuce europejskiej (60h) – J. Miziołek
Officina Gentium? Nadabałtyckie Barbaricum w epoce żelaza (30h) (sem. zim.) – A. Cieśliński (15h)/A. Maciałowicz (15h)
Z Pauzaniaszem po Grecji (30h) (sem. zim.) – D. Szeląg
Życie codzienne w starożytnej Mezopotamii (60h) – D. Ławecka