Wykłady ogólnoinstytutowe

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik
  • Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu – 30h, sem. let., czw. 9.45-11.15, s. 1.09
R. Ciołek
  • Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich – 60h, śr. 13.15-14.45, s. 2.06
A. Łukaszewicz
  • Aleksandria i Rzym. Spotkanie dwóch światów – 30h, sem. zim., wt. 15.00-16.30, s. 1.14
M. Łuszczewska
  • Starożytny Rzym — topografia i infrastruktura stolicy – 30h, sem. zim., czw. 11.30-13.00, s. 2.06A
W. Nowakowski
  • Historia archeologii pradziejowej – 30h, sem. zim., pon. 15.00-16.30, s. 2.07
M. Rekowska
  • Powrót do przeszłości czyli jak powstawała archeologia – 30h, sem. zim., wt. 15.00-16.30, s. 2.09
A. Smogorzewska
  • Archeologia Anatolii – 30h, sem. let., czw. 13.15-14.45, s. 1.10
M. Starski
  • Archeologia i kultura miast nadbałtyckich doby Hanzy – 30h, sem. zim., wt. 11.30-13.00, s. 2.10
A. Szela
  • Pradzieje Europy od epoki brązu do wczesnego średniowiecza – 30h, sem. let., wt. 9.45-11.15, s. 1.09