Wykłady ogólnoinstytutowe

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS.

  • Aleksandria I Rzym. Spotkanie dwóch światów (30h) (sem. zim.) – A. Łukaszewicz – wt.16.45-18.15–18, s.2.07AArcheologia i kultura miast nadbałtyckich doby Hanzy (30h) (sem. zim.) – M. Starski – wt. 11.30-13.00, s. 2.10

   Archeologia Północnej Italii (60h) (sem. zim./let.) – I. Modrzewska-Pianetti – wt. 11.30-13.00, s. 2.06

   Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu (30h) (sem. let.) – M. Barwik (30h) – czw. 9.45-11.15, s. 1.09

   Egipt grecko-rzymski i późnoantyczny: historia i archeologia (60h) (sem. zim./let.) T. Derda/A. Łajtar – pon. 11.30-14.45, s. 2.07A

   Eksperyment w archeologii (30h) (sem. let.) K. Pyżewicz – pon.9.45-11.15, s. 2.09

   Europa starożytna od epoki brązu do wczesnego średniowiecza (30h) (sem. zim.) – A. Szela – wt.9.45-11.15, s. 1.09

   Historia i kultura Babilonii w I tys. p.n.e. (60h) (sem. zim./let.) – D. Szeląg – śr. 13.15-14.45, s. 2.11

   Kaukaz – archeologia na styku kultur – A. Smogorzewska (30h) (sem. let.) – czw. 13.15-14.45, s. 2.09

   Pochówek, architektura i sztuka sepulkralna w starożytnym Rzymie (30h) (sem. zim.) – M. Łuszczewska (30h) – czw. 11.30–13.00, s. 2.06A

   Sport i widowiska w świece grecko-rzymskim w świetle inskrypcji i papirusów (30h) (sem. zim.) – A. Łajtar – czw. 13.15-14.45, s. 2.06

   Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich (30h) (sem. zim.) – R. Ciołek (30h) (sem. zim.) – śr. 13.15-14.45, s. 2.06A

   Świat pierwszych ludzi, czyli życie i śmierć w epoce kamienia (60h) (sem. zim./let.) M. Przeździecki/K. Pyżewicz – śr. 16.45-18.15, s. 2.11

   Tradycje antyku grecko-rzymskiego w sztuce europejskiej (30h) (sem. let.) – J. Miziołek – pon. 16.45–18.15, s. 2.10