Wykłady ogólnoinstytutowe

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem nr 217 Rektora UW z dnia 29 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej dotyczącego organizacji semestru zimowego wszystkie zajęcia o charakterze wykładowym prowadzone są wyłącznie online (asynchronicznie, z możliwością odsłuchania wykładu w innym terminie niż wskazany w siatce zajęć).
  • M. Barwik, Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu (okres Nowego Państwa), 30h, semestr II (letni), czwartek, 09:45–11:15
  • L. Chrzanovski, Lighting and light semestr In Antiquity, 30 h, semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
  • R. Ciołek, Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich, 30 h, semestr I (zimowy), środa, 13:15–14:45
  • T. Derda, A. Łajtar, Egipt grecko-rzymski i późnoantyczny: historia i archeologia, 60 h, poniedziałek, 11:30–13:00
  • A. Łajtar, Sport i widowiska w świece grecko-rzymskim w świetle inskrypcji i papirusów, 30 h, semestr I (zimowy), czwartek, 13:15–14:45
  • A. Łukaszewicz, Aleksandria i Rzym. Spotkanie dwóch światów, 30 h, semestr I (zimowy), wtorek, 16:45–18:15
  • M. Łuszczewska, Pochówek, architektura i sztuka sepulkralna w starożytnym Rzymie, 30 h, semestr I (zimowy), czwartek, 11:30–13:00
  • J. Miziołek, Tradycje antyku grecko-rzymskiego w sztuce europejskiej, 30 h, semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
  • I. Modrzewska-Pianetti, Archeologia Północnej Italii, 60 h, wtorek, 11:30–13:00
  • M. Przeździecki, K. Pyżewicz, Świat pierwszych ludzi, czyli życie i śmierć w epoce kamienia, 60 h, środa, 16:45–18:15
  • K. Pyżewicz, Eksperyment w archeologii, 30 h, semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
  • A. Smogorzewska, Kaukaz – archeologia na styku kultur, 30 h, semestr II (letni), czwartek, 13:15–14:45
  • M. Starski, Archeologia i kultura miast nadbałtyckich doby Hanzy, 30 h, semestr I (zimowy), wtorek, 11:30–13:00
  • A. Szela, Europa starożytna od epoki brązu do wczesnego średniowiecza, 30 h, semestr I (zimowy), wtorek, 09:45–11:15
  • D. Szeląg, Historia i kultura Babilonii w I tys. p.n.e., cz. 1, 60 h, środa, 13:15–14:45
  • W. Wróblewski, Wschodniobałtycka mozaika (Bałtowie, Finowie Zachodni, Słowianie i Wikingowie), 30 h, semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru