Wykłady ogólnoinstytutowe

Lista wykładów ogólnoinstytutowych na rok akad. 2022/2023

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS.

Aleksander Wielki w kulturze Zachodu (30h) (sem. let.) – D. Szeląg

Archeologia i kultura miast Środkowej Europy w średniowieczu i czasach nowożytnych (30h) (sem. zim) – M. Starski

Archeologia osadnicza społeczności neolitycznych Bliskiego Wschodu i Europy (30h) (sem. let.) – M. Białowarczuk

Archeologia wojny (30h) (sem. let.) – B. Kontny

Archeologia Wysokogórska (Archeologia stanowisk i szlaków wysokogórskich) (30h) (sem. let.) – M. Sobczyk

Bałtowie od wczesnej epoki żelaza po początek okresu wczesnego średniowiecza (30h) (sem. zim.) – P. Szymański

Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu cz. I (30h) (sem. zim.) – M. Barwik (30h)

Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu cz. II (30h) (sem. let.) – M. Barwik (30h)

Egipt w czasach piramid (30h) (sem. let.) – S. Rzepka

Historia rzeźby grecko-rzymskiej (60h) (sem. zim. i let.)  – J. Żelazowski

Homo ideologicus – kultura duchowa społeczności paleolitycznych (30h) (sem. zim.) – M. Przeździecki

Mega-miasta na Bliskim Wschodzie (30h) (sem. let.) – A. Smogorzewska

Pochówek, architektura i sztuka sepulkralna w starożytnym Rzymie (30h) (sem. zim) – M. Łuszczewska

Podróż po Cesarstwie Rzymskim śladami monety (30h) (sem. zim) – on-line- R. Ciołek