Wykłady ogólnoinstytutowe

Lista wykładów ogólnoinstytutowych na rok akad. 2023/2024

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS.

SEMESTR ZIMOWY:

 1. Historia rzeźby grecko-rzymskiej, wykład – Jerzy Żelazowski  (60h) sem. oba
 2. Historia starożytnego Rzymu, wykład- M. Lemke (30h), sem. zimowy
 3. Historia starożytnej Grecji i Rzymu, wykład – J. Żelazowski (30h) sem. zimowy
 4. Infrastruktura antycznych portów Morza Śródziemnego – K. Trusz (30h) – sem. zimowy
 5. Mega-miasta na Bliskim Wschodzie, wykład – Anna Smogorzewska (30h) sem. zimowy
 6. Miasta i wille rzymskiej kampanii, wykład – Marzena Łuszczewska (30h) sem. zimowy
 7. Podróż po Cesarstwie Rzymskim śladami monety, wykład – R. Ciołek (30h) online, sem. zimowy

SEMESTR LETNI:

 1. Archeologia społeczna, wykład – Ewa Łukaszewicz (30h) sem. letni
 2. Archeologia wojny, wykład – Bartosz Kontny (30h) sem. letni
 3. Archeologia Wysokogórska (Archeologia stanowisk i szlaków wysokogórskich), wykład – Maciej Sobczyk (30h) sem. letni
 4. Historia rzeźby grecko-rzymskiej, wykład – Jerzy Żelazowski (60h) sem. oba
 5. Kultura materialna średniowiecznej Rusi, wykład- Olena Chernenko (30h) sem. letni