Wykład dr. Bartłomieja Lisa pt. „Wędrowni garncarze w Grecji Późnej Epoki Brązu. Interdyscyplinarne badania nad ceramiką w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions.”

SKN Mare Nostrum zaprasza na wykład dr. Bartłomieja Lisa pt. „Wędrowni garncarze w Grecji Późnej Epoki Brązu. Interdyscyplinarne badania nad ceramiką w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions.” Jest to to niepowtarzalna okazja aby dowiedzieć się więcej o najnowszych badaniach realizowanych obecnie przez British School of Athens.  Wykład odbędzie się 8.05.2019 roku o godzinie 13:15 w sali 209

Informacja o godzinach pracy IA

Budynek Instytutu Archeologii w okresie przed i po Świętach będzie otwarty w następujących godzinach:
czwratek, 18.04.br. w godz. 9.00-15.00
piatek, 19.04.br. budynek zamknięty
wtorek, 23.04. br. w godz 9.00-15.00
Dyrekcja IA