Jończyk Ludwika

dr Ludwika Jończyk
dr Ludwika Jończyk
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

telefon:
+48 22 55 22 821

e-mail:
ludwika.sawicka@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałki 11.30–13.15, pokój 3.21

zainteresowania naukowe:
– archeologia Prusów i Bałtów we wczesnym średniowieczu
– obrządek pogrzebowy Prusów we wczesnym średniowieczu

bibliografia:
Academia.edu

inne:
Obecnie realizowany projekt NCN (2020–2024), “Mosiężysko”. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Szurpiłach, woj. podlaskie. Opracowanie wyników badań terenowych.