Antropomorficzne figurki wczesnocykladzkie – wykład

Koło Naukowe Doktorantów OBA UW zaprasza na spotkanie otwarte- wykład, pod tytułem: Antropomorficzne figurki wczesnocykladzkie (klasyfikacje, kontekst archeologiczny, problem wizerunku).

Odczyt wygłosi mgr Monika Koźlakowska- po wykładzie- dyskusja. Spotkanie online odbędzie się we wtorek, 16- go czerwca 2020, godz. 16.00- 17.30.

Link do wydarzenia: meet.google.com/tyx-fskb-xfh ,

kontakt: m.kozlakowska@uw.edu.pl

Zaliczenie zajęć z fotografii. Semestr letni 2020. Termin ostateczny 05.06.2020.

Szanowni Państwo,

chciałbym przypomnieć, że do zaliczenia zajęć z fotografii trzeba wypełnić test:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8UOCprszMNdW0-tbHw0e6ZozV4TRsJNDZw0yJGuYehbG4Gg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

oraz przetworzyć dwa zdjęcia zgodnie z sugestiami zawartymi w filmiku z szóstych zajęć i przesłać do mnie na e-mail: miron.bogacki@uw.edu.pl  Zdjęcia do przetworzenia można pobrać z:

https://drive.google.com/file/d/1Yv4L4cgfxF8WqmZrxlmB9xLcN2c4PFCQ/view?usp=sharing

Ostateczny termin 5 czerwca !!!

Czytaj dalej Zaliczenie zajęć z fotografii. Semestr letni 2020. Termin ostateczny 05.06.2020.

Wirtualna Wystawa „Barbarzyńskie Tsunami”

„Barbarzyńskie Tsunami” to jeden z efektów 6-letniego projektu „Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą”. Jest to też pierwszy tego typu eksperyment w polskim muzealnictwie archeologicznym. Kanwą wystawy Barbarzyńskie tsunami są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Romanum, wtargnęły na jego obszar, rozciągający się na znacznych połaciach Europy i Afryki Północnej, zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Często tworzyły na jego gruzach własne królestwa. Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Odegrały one znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie średniowiecznej. Świadectwa ich pobytu na ziemiach polskich oraz kontaktów z innymi społecznościami barbarzyńskimi i cywilizacją rzymską, są odkrywane w różnych regionach położonych między Bałtykiem a Karpatami. Niejednokrotnie należą one do najbardziej spektakularnych znalezisk archeologicznych z obszaru Polski i stanowią ozdobę muzealnych kolekcji.

Barbarzyńskie tsunami Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

Dni otwarcia instytutu.

Szanowni Państwo,

Instytut Archeologii będzie otwarty w środy (15, 22, 29 kwietnia oraz 6 i 13 maja) oraz warunkowo może być też dostępny w czwartki po wcześniejszym umówieniu się.
(Informacja dotyczy osób niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania IA UW)

Godziny otwarcia budynku archeologii

Szanowni Państwo,

Szkoła Główna będzie otwarta i dyrekcja będzie dyżurować we wtorki i środy (31 marzec, 1, 7, 8, 15 kwietnia) w godzinach 10:00-12:00 oraz w czwartki 2, 9, 16 kwietnia w razie konieczności po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową lub telefoniczną.
Informacja dotyczy tylko pracowników UW. Studenci mogą się kontaktować z prowadzącymi zajęcia, sekretariatami i dyrekcją poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.