Pracownia Badań Nieinwazyjnych

Badania Geofizyczne
Badania Geofizyczne w Ptolemais w Libii, fot. Miron Bogacki

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-816, pok. 3.16

Kierownik pracowni:
dr hab. Krzysztof Misiewicz prof. UW kmisiewicz@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr Ewa Marczak-Łukaszewicz emarczak@uw.edu.pl
dr Miron Bogacki miron.bogacki@uw.edu.pl
mgr Wiesław Małkowski wmalkowski@uw.edu.pl

Doktoranci:
Julia Chyla

Czytaj dalej Pracownia Badań Nieinwazyjnych

Katedra Archeologii Orientu

prof. dr hab. Barbara Kaim
dr hab. Krzysztof Jakubiak
dr hab. Dorota Ławecka
dr hab. Anna Smogorzewska
dr hab. Tomasz Waliszewski
dr Franciszek Stępniowski
mgr Marcin Wagner

Katedra Archeologii Klasycznej

prof. dr hab. Piotr Dyczek
dr hab. Renata Ciołek
dr hab. Hubert Kowalski
dr hab. Tomasz Scholl
dr hab. Dariusz Szeląg
dr hab. Jerzy Żelazowski
dr Marzena Łuszczewska
dr Marcin Matera
dr hab. Marek Tycjan Olszewski
dr Dagmara Wielgosz-Rondolino