Organizacja Instytutu 25.05-9.06

Budynek IA UW będzie otwarty od 8:30 do 18:00. Prowadzone będą zajęcia z komponentem praktycznym (wg planu podanego w jednym z poprzednich ogłoszeń). Pracownicy mogą korzystać z biblioteki IA UW (wg wskazań jej pracowników i po uprzednim kontakcie z nimi).
Dyrekcja i sekretariat ds ogólnych będą dyżurować we środy i czwartki w godzinach 10-12. Sekretariat ds studenckich prowadzi zdalną obsługę spraw studenckich, ale jego pracownicy dyżurować będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10-12. We wszelkich sprawach ogólnych, jak i studenckich, konieczny jest jednak uprzedni kontakt mailowy w celu umówienia się na spotkanie.
Wszyscy pracownicy (poza prowadzącymi ww. zajęcia), którzy chcą w tych dniach korzystać z budynku MUSZĄ zgłosić ten fakt dyr. Z. Stasiakowi 24-godziny wcześniej – drogą mailową. Budynek jest bowiem czynny wyłącznie w celu „umożliwienia realizacji niezbędnych czynności związanych z funkcjonowaniem uczelni, prowadzeniem zajęć oraz realizacją badań.” Jeśli chcą się Państwo umówić w tym czasie w budynku ze studentem piszącym pracę, lub realizującym badania, należy ten fakt zgłosić w ten sam sposób. Przypominamy, że na taka forma kontaktu ze studentem może nastąpić wyłącznie za jego zgodą.
Wkrótce podamy też informacje dotyczące organizacji sesji egzaminacyjnej.

Organizacja w dniach 25.05-9.06

W dniach 25.05-9.06 budynek Instytutu będzie otwarty od godz. 8:30 do 18:00. Wejście do budynku jest możliwe dla studentów, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w zajęciach z komponentem praktycznym (spis w poprzednim ogłoszeniu). Ci z Państwa, którzy chcą pojawić się w budynku by pracować z Promotorem, materiałym koniecznym do pisania pracy licencjackiej czy magisterskiej, powinni za pośrednictwem Promotora zgłosić chęć przyjścia najpóźniej na 24 godziny wcześniej na ręce dyr. Z. Stasiaka.
Sekretariat ds. studenckich dostępny jest zdalnie. Pełni również dyżur we wtorek, środę i czwartek w godz. 10:00-12:00 – wejście jednak tylko po uprzednim mailowym umówieniu się na konkretną godzinę i zgodzie pracownika.

Częściowe wznowienie pracy Biblioteki

Informujemy, że od poniedziałku 25 maja Biblioteka wznawia działalność, ale w ograniczonym zakresie – wyłączona została z użytkowania Czytelnia.
Zwroty oraz udostępnianie książek i czasopism (skany) – po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzami.
Prosimy o kontakt wyłącznie drogą mailową (bibliotekaiauw@uw.edu.pl).

Zajęcia 25.05-10.06.2020

Zajęcia z komponentem praktycznym będą prowadzone w dniach 25 maja – 10 czerwca w salach budynku Szkoły Głównej zapewniających zachowanie odległości i reżimu sanitarnego, w blokach: blok I 9:00-13:00 i blok II 14:00-18:00, lub w godzinach indywidualnie ustalanych ze studentami. Proszę zapoznać się z informacjami szczegółowymi i grafikiem, a także skontaktować się z poszczególnymi prowadzącymi.

Ankieta – pandemia COVID-19 w doświadczeniu studentów

Zespół badawczy składający się z pracowników i studentów z Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej oraz Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia zwraca się z prośbą o rozważenie wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej funkcjonowania i samopoczucia studentów wyższych uczelni w czasie pandemii COVID-19 (COVID-19 – Student Experience).
Szczegóły TU.

Konferencja online: Archeologia i filologia klasyczna

Studencko-doktorancka konferencja naukowa [ONLINE]
ARCHEOLOGIA I FILOLOGIA KLASYCZNA – WSPÓŁPRACA I WSPÓLNE WYZWANIA W XXI WIEKU

Zarówno archeolodzy, jak i filolodzy określani mianem „klasycznych”, prowadzą badania nad dziedzictwem świata antycznego. Z pozoru ich doświadczenia badawcze wydają się całkowicie odmienne – podczas gdy archeolodzy badają pozostałości antycznej kultury materialnej i sztuki w oparciu o znaleziska pochodzące z wykopalisk, praca filologów dotyczy ówczesnej historii, kultury i duchowości, poznawanych przez pryzmat zachowanych źródeł literackich.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, konferencja odbędzie się ONLINE. Chętnych do wysłuchania referatów prosimy o przesyłanie próśb o udostępnienie linku spotkania na adres konferencja.f.a@gmail.com .

Organizator:

Humanica UW,

Koło Naukowe Młodych Klasyków UW

BUW

18 maja wznawia częściowo działalność Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje – BUW.

Legitymacje

Zgodnie z przepisami legitymacje studenckie są ważne bez konieczności przedłużania do daty zawieszenia zajęć na uczelniach i 60 dni od tej daty. Wg informacji na stronie gov.pl do listopada 2020 r.
PODSTAWA PRAWNA