Zmarł Profesor Tadeusz Sarnowski

Prof. Tadeusz Sarnowski (1945 – 2019)

Zmarł Profesor Tadeusz Sarnowski. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 14 sierpnia 2019 (środa) o godzinie 14 Mszą Świętą w kościele św. Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej (ul. Kazimierza Wóycickiego 14 A). Po mszy nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy (Cmentarz Północny).

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 7 sierpnia 2019 r. odszedł do wieczności prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski, archeolog, historyk i epigrafik, kierownik Zakładu Prowincji Rzymskich i emerytowany profesor Instytutu Archeologii, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z najwybitniejszych badaczy prowincji rzymskich, w szczególności obszaru dolnego Dunaju oraz północnego wybrzeża Morza Czarnego w kontekście obecności armii rzymskiej. Czytaj dalej Zmarł Profesor Tadeusz Sarnowski

Rada Naukowa Dyscypliny – metodologia przygotowania danych w tabeli

Do przygotowania tabeli została podana przez Prorektora Macieja Duszczyka „Metodologia przygotowania danych..”

 1. Dane bibliometryczne podane są na podstawie bazy Scopus oraz SciVal
 2. Dane bibliometryczne podane są dla osób, dla których w bazie podana była afiliacja do Uniwersytetu Warszawskiego umożliwiająca poprawną identyfikację takiej osoby
 3. Dane zostały podane zgodnie z nazwiskami pracowników, które są obecne w bazie Scopus. Może zatem istnieć problem niepełnych lub nawet źle zweryfikowanych danych w przypadku osób, które zmieniały nazwisko, ale nie zostało to odnotowane w bazie danych. Podobnie może być w sytuacji występowania osób, dla których podano afiliację Uniwersytet Warszawski, ale posiadają identyczne imię i nazwisko.
 4. Granty zostały wskazane na podstawie danych BOB, BMKP oraz BWR. Zostały one zweryfikowane na podstawie danych POL-on. Mogła jednak mieć miejsce sytuacja, w której niektóre typy grantów zostały pominięte. Szczególnie w ramach programów NCBiR oraz FNP. Wynika to z niesystematycznego uzupełniania przez jednostki danych w systemie POL-on.
 5. W przypadku kryterium 10 może istnieć sytuacja, w której pominięto niektóre programy współpracy międzynarodowej. Prośba o ich dopisanie, o ile został wskazany konkretny promotor opiekujący się doktorantem.
 6. Dane dotyczące kryterium 1 obejmują okres 1 stycznia 2014 – 27 lipca 2019.
 7. H-indeks (kryterium 1a) dotyczy całego okresu tj., od 1984, czyli od czasu kiedy Scopus zbiera dane, h-indeks w odróżnieniu od pozostałych danych został obliczony bezpośrednio z bazy Scopus nie SciVal
 8. Przy niektórych nazwiskach została wpisana cyfra „0”. Oznacza to, że autor opublikował prace we wcześniejszych latach (przed 2014 rokie), a zostały one zacytowane w latach 1 stycznia 2014-27 lipca 2019. Zatem autorzy ci mają przynajmniej jedną publikację w Sopcus, ale poza okresem 2014-2019
 9. Osoby bez żadnego wpisu, to autorzy którzy nie mają żadnych publikacji w bazie Scopus. Nie występują w tej bazie.
 10. Publikacje w conference proceedings dla informatyki- publikacje A* CORE według danych bazy Scopus, wszystkie typy publikacji z wyłączeniem erraty i „Note”.
 11. W niektórych przypadkach osoby zostały zaznaczone na czerwono. Oznacza to konieczność zweryfikowania czy na pewno o tę osobę chodzi. Profil publikacji odbiega bowiem od wskazanej dyscypliny.
 12. W tabelach znajdują się wszystkie osoby, które zadeklarowały daną dyscyplinę. Przy osobach, które przekroczyły 67 rok życia została zawarta odpowiednia adnotacja w postaci zaznaczenia kolorem brązowym.

 

Wykopaliska w Skarszewach – wrzesień

Szanowni Państwo,

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych zaprasza do udziału w ćwiczeniach wykopaliskowych, które odbędą się w terminie 2-27 września w Skarszewach.  Badania prowadzone będą w baszcie murów obronnych oraz na terenie przymurza.

Zapewniamy nocleg w ośrodku wypoczynkowym w pobliżu miasteczka oraz zwrot kosztów podróży pociągiem.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt e-mailowy k.blusiewicz@uw.edu.pl lub telefoniczny 661116845.

Pozdrawiam

Karolina Blusiewicz

konferencja na 100-lecie archeologii-informacje

Szanowni Państwo,

sesje tematyczne_ konferencja 2019Przypominam uprzejmie, że tegoroczna konferencja „Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!” – Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW  ma nową formułę i nie będzie konferencją sprawozdawczą. Informacje dotyczące organizacji konferencji oraz ważne terminy znajdują się na stornie http://www.archeologia.uw.edu.pl/konferencja-100-lecie-archeologii/.

Przypominam również, że miejsce dla tradycyjnych sprawozdań z badań, zwłaszcza tych prowadzonych przez naszych doktorantów oraz osoby realizujące granty w IA UW zostało przewidziane w sesji posterowej. Spodziewamy się, że każdy z Zakładów zgłosi przynajmniej jeden poster. Ponieważ obecnie zainteresowanie tą formą prezentacji jest niewielkie, termin nadsyłania zgłoszeń posterowych wydłużony został do 15.09.2019 r. Ogóle wskazówki dotyczące graficznej formy posterów znajdują się na stronie konferencji. Wydruk posterów zapewnia Instytut.

W załączniku informacje   o sesjach tematycznych (na podstawie  nadesłanych przez Państwa zgłoszeń).

Z wyrazami szacunku

Dr hab.Krzysztof Jakubiak
University of Warsaw
Institute of Archaeology
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warsaw
Poland
+48225522823
jakubiakk@interia.pl

 

Dyżury Dyrekcji

Poniżej najbliższe dyżury Dyrekcji IA UW:

26 czerwca – dyżuruje dr Michał Starski (10.00 – 12.00)

27 i 28 czerwca kontakt telefoniczny

 

1-5 lipca – dyżuruje dr hab. Krzysztof Jakubiak