Zapraszamy na siódme spotkanie – Sideros: seminarium z archeologii Europy środkowej

Serdecznie zapraszamy na siódme spotkanie z cyklu:
„Sideros: seminarium z archeologii Europy środkowej w I tys. przed Chr.”,
które odbędzie się w czwartek 7 listopada 2019 r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (sala 206).
Spotkanie poświęcone będzie archeologii wczesnej epoki żelaza na Pomorzu, a tematyka zgłoszonych referatów zawiera się w szerokich ramach chronologicznych: od 1. połowy I tysiąclecia przed Chr. po czasy około przełomu er.
 Program:
10.30 Otwarcie seminarium
10.40 Dr Katarzyna Ślusarska, Schyłek epoki brązu czy początek epoki żelaza? Pierwsza połowa I tysiąclecia p.n.e. na Nizinie Szczecińskiej (referat)
11.20 Przerwa
11.30 Dr Bartłomiej Rogalski, Cmentarzyska w Marianowie i Długiem, pow. stargardzki. Problematyka wczesnej fazy kultury jastorfskiej na Pomorzu Zachodnim (referat)
12.10 Przerwa
12.20 Dr Anna Strobin, Osada z okresu halsztackiego i cmentarzysko kultury oksywskiej na stanowisku 7 w Brzynie, pow. pucki (referat)
13.00 Przerwa
13.10 Mgr Sebastian Chrupek, Przemiany kulturowe na przełomie młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich na Pomorzu i ziemi chełmińskiej. Historia i stan badań oraz aktualne możliwości badawcze (referat)
13.50 Przerwa
14.00 Dyskusja
15.30 Zakończenie spotkania

Wykład specjalny dr. Young-Hwa Jung z National Research Institute of Maritime Cultural Heritage, Republic of Korea

Wykład specjalny dr. Young-Hwa Jung z National Research Institute of Maritime Cultural Heritage, Republic of Korea pt. „Laws and Policies for the Protection of Underwater Cultural Heritage in Korea. 40 Years of Korean Underwater Archaeology”. Wykład dotyczył będzie najważniejszych i najnowszych badań podwodnych prowadzonych w Korei ze szczególnym uwzględnieniem wraków „szlaku jedwabnego”.
Wykład odbędzie się w niedzielę 20.10.2019 o godzinie 12.30 w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego UW

Kolejne spotkanie z serii Colloquium Barbaricum

W najbliższy czwartek 17.10 o 11:30 (w sali 2.0) swoje wystąpienie  „Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na stan. 10 w Morawianach, woj. świętokrzyskie” wygłoszą Pan Ryszard Naglik, Pani Marzena Przybyła i Pan Andrzej Przychodni.

A tuż po wykładzie (o 13:15) odbędzie się prezentacja publikacji pokonferencyjnej – „Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD”

Wykład prof. Catherine Breniquet z Université Clermont Auvergne, pt. „Weaving in Mesopotamia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Catherine Breniquet z Université Clermont Auvergne, pt. „Weaving in Mesopotamia
in early periods”. Wykład odbędzie się 17 czerwca 2019 r.,  o godzinie 13.00 w Instytucie Archeologii, w sali 209. Prof. Breniquet jest gościem projektu badawczego „Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu”, realizowanego w naszym Instytucie.

Z wyrazami szacunku

Agata Ulanowska

 

Wykład Marty Lorenzon 16 maja 2019 g. 11.30

Zakład Archeologii Egejskiej
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza na wykład

Dr Marty Lorenzon z Uniwersytetu w Helsinkach

pt.: „From micro to macro in Minoan earthen architecture: Geoarchaeological approaches to the analysis of construction practices”

Wykład odbędzie się 16.05.2019 r. (czwartek) o godzinie 11:30
w sali 1.18 Instytutu Archeologii UW.