Lista wykładów monograficznych

Lista wykładów monograficznych

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

WYKŁADY MONOGRAFICZNE
60 V  4 ECTS
M. Barwik
Schyłek ery Ramessydów
60 czwartek 13:15-14:45, s. 1.18
R. Ciołek
Antyczne Bałkany
30 semestr zimowy poniedziałek 9:45-11:15, s. 2.06
B. Kaim
W drodze i pod namiotem. Koczownicy na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej
60 poniedziałek 15:00 – 16:30, s. 1.09
J. Kruppé
Pozamaterialne źródła w archeologii staropolskiej
30 semestr letni  czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.06
K. Lewartowski
Mit czy historia. O mitach, pamięci i niepamięci u Greków
30 semestr zimowy czwartek 13:15 – 14:45, s. 2.11
D. Manasterski
Przemiany kulturowe „niżowych” społeczności neolitu środkowo-wschodnioeuropejskiego w ugrupowania epoki brązu
60 wtorek 16:45-18:15, s. 2.06
R. Mazurowski
Bursztyniarstwo pradziejowe
60 wtorek 13:15-14:45, s. 1.09
T. Scholl
Miasta i grodziska północnych wybrzeży Morza Czarnego
60 czwartek 16:45-18:15, s. 2.12
K. Szymczak
Epoka kamienia w Azji Środkowej
60 wtorek 11:30-13:00, s. 2.07A
A. Tomas
Archeologia rzymskiego pogranicza
30 semestr zimowy  czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.07
J. Wołoszyn
Ikonografia kultur Ameryki Prekolumbijskiej
60 czwartek 18:30-20:00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich