Lista bloków programowych II rok

Bloki archeologiczne

powrót do rozkładu zajęć II roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

I. Archeologia epoki kamienia

   1. Wykład: K. Szymczak (30h) / W. Gumiński (30h) – czw. 9.45-11.15, s. 1.14
   2. Ćwiczenia: M. Przeździecki (30h) / M. Białowarczuk (30h) – czw. 13.15-14.45, s. 0.30
   3. Zajęcia pomocnicze:
     • Źródłoznawstwo pradziejowe – M. Przeździecki (30h) / A. Maciałowicz (30h) – pon. 13.15–14.45, s. 2.07, s. 0.30
     • Geoarcheologia – B. Woronko – czw. 11.30-13.00, s. 2.09

II. Archeologia okresu protohistorycznego

   1. Wykład: S. Domaradzka (25h) / A. Maciałowicz (10h) / A. Cieśliński (25h) – śr. 11.30-13.00, s. 2.07
   2. Ćwiczenia: S. Domaradzka (25h) / A. Maciałowicz (10h) / P. Szymański (25h) – śr. 9.45-11.15, s. 2.07
   3. Zajęcia pomocnicze:
     • Źródłoznawstwo pradziejowe – M. Przeździecki (30h) / A. Maciałowicz (30h) – pon. 13.15–14.45, s. 2.07
     • Historia starożytnej Grecji i Rzymu – J. Żelazowski (60h) – śr. 16.45-20.00, s. 2.09

III. Archeologia średniowiecza

   1. Wykład: T. Nowakiewicz (30h) / M. Starski (30h) – czw. 9.45-11.15, s. 1.18
   2. Ćwiczenia: D. Błaszczyk (30h) / K. Blusiewicz (30h) – czw. 11.30-13.00, s. 1.18
   3. Zajęcia pomocnicze:
     • Początki państwa piastowskiego – D. Błaszczyk (60h) – czw. 13.15-14.45, s. 2.12

IV. Archeologia Grecji

   1. Wykład: K. Lewartowski (60h) – śr. 9.45-11.15, s. 1.18
   2. Ćwiczenia: M. Łuszczewska (30h) / D. Wielgosz-Rondolino (30h) – śr. 11.30-13.00, s. 1.18
   3. Zajęcia pomocnicze:
     • Historia starożytnej Grecji i Rzymu – J. Żelazowski (60h) – śr. 16.45-20.00, s. 2.09

V. Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich

   1. Wykład: P. Jaworski (30h) /R. Karasiewicz-Szczypiorski (30h) – pon. 13.15-14.45, s. 2.06
   2. Ćwiczenia: M. Łuszczewska (30h) / D. Wielgosz-Rondolino (30h) – pon. 11.30-13.00, s. 2.06
   3. Zajęcia pomocnicze:
     • Historia starożytnej Grecji i Rzymu – J. Żelazowski (60h) – śr. 16.45-20.00, s. 2.09

VI. Archeologia Egiptu i Nubii

   1. Wykład: S. Rzepka (50h) / D. Zielińska (10h) – czw. 13.15-14.45, s. 2.06A
   2. Ćwiczenia: Ł. Jarmużek (50h) / D. Zielińska (10h) – czw. 15.00-16.30, s. 2.06A
   3. Zajęcia pomocnicze:
     • Historia i kultura Egiptu i Nubii (IV w. p.n.e. do XIV w n.e.) – D. Dzierzbicka (30h) / D. Zielińska (30 h) – czw. 11.30-13.00, s. 1.09

VII. Archeologia Bliskiego i Środkowego Wschodu

   1. Wykład: D. Ławecka (30h) /K. Jakubiak (30h)– wt. 11.30-13.00, s. 1.18
   2. Ćwiczenia: F. Stępniowski (30h) / D. Wielgosz–Rondolino (30h) – wt. 9.45-11.15, s. 1.18
   3. Zajęcia pomocnicze:
     • Rozwój form państwowości na Bliskim Wschodzie w Starożytności – D. Ławecka (30h) / T. Waliszewski (30h) – wt. 13.15-14.45, s. 1.14

VIII. Archeologia Ameryki i Oceanii

   1. Wykład: M. Ziółkowski (30h) / M. Giersz (30h) – czw. 13.15-14.45, s. 1.09
   2. Ćwiczenia: J. Szymański (30h) / M. Sobczyk (30h) – czw. 15.00 -16.30, s. 1.09
   3. Zajęcia pomocnicze:
     • Kultura materialna Ameryki Prekolumbijskiej i Dalekiego Wschodu – J. Szymański (30h) / M. Żuchowska (30h) – czw. 16.45-18.15, s. 1.09

IX. Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku

   1. Wykład: M. Ziółkowski (30h) / M. Żuchowska (30h) – wt. 13.15-14.45, s. 2.11
   2. Ćwiczenia: M. Adamiak (60h) – wt.15.00-16.30, s. 2.11
   3. Zajęcia pomocnicze:
     • Kultura materialna Ameryki Prekolumbijskiej i Dalekiego Wschodu – J. Szymański (30h) / M. Żuchowska (30h) – czw. 16.45-18.15, s. 1.09

Bloki pomocnicze

Bloków pomocniczych nie można wybierać jako Bloku Głównego – w związku z tym nie można w ich ramach pisać pracy licencjackiej, nie są również oferowane w nich zajęcia pomocnicze

X. Recepcja Antyku

   1. Wykład: J. Miziołek (60h) – wt. 11.30-13.00, s. 2.12
   2. Ćwiczenia: H. Kowalski (60h) – wt. 9.45-11.15, s. 2.06A

XI. Archeozoologia

   1. Wykład: A. Gręzak (60h) – wt. 9.45 – 11.15, s. 0.29
   2. Ćwiczenia: J. Piątkowska-Małecka (30h) / A. Gręzak (30h) – wt. 11.30-13.00, s. 0.29

XII. Papirologia i epigrafika

   1. Wykład: A. Łajtar (30h) / T. Derda (30h) – pon. 9.45-11.15, s. 2.07A
   2. Ćwiczenia: A. Łajtar (30h) / T. Derda (30h) – pon. 11.30-13.00, s. 2.07A

XIII. Geofizyka archeologiczna

   1. Wykład: K. Misiewicz (60h) – pt. 11.30-13.00, s. 1.09
   2. Ćwiczenia: K. Misiewicz – pt. 13.15-14.45, s. 1.09

XIV. Bioarcheologia człowieka

   1. Wykład: R. Fetner (60h) – pon. 11.30-13.00, s. 1.09
   2. Ćwiczenia: E. Jaskulska (60h) – pon. 13.15-14.45, s. 1.09

XV. Archeologia podwodna

   1. Wykład: B. Kontny (60h) – czw. 9.45-11.15, s. 2.11
   2. Ćwiczenia: A. Brzóska (60h) – czw. 11.30-13.00. s. 2.07A

powrót do rozkładu zajęć II roku studiów licencjackich