Zebranie Rady Naukowej IA UW 6 marca 2019

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w  posiedzeniu naszej Rady, które odbędzie się 6 marca 2019 o godz. 15.00 w sali 210. Omawiane będą sprawy wielkiej wagi, zwł. w punkcie 5 i 6 toteż zachęcam do odwiedzenia sali obrad i wzięciu udziału w dyskusji. Oczywiście, tylko Członkowie Rady mają prawo do udziału w głosowaniach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
  3. Komunikaty Dyrekcji.
  4. Sprawy personalne.
  5. Dyskusja nad miejscem archeologii w przyszłej strukturze UW.
  6. Sprawa przyszłości biblioteki IA UW.
  7. Sprawy dydaktyczne.
  8. Wolne wnioski.

Z pozdrowieniami,

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

Przewodniczący RN IA UW

Anna Wodzińska

dr hab. Anna Wodzińska

e-mail:
annawodzinska@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 11:30-13:00
środa 11:30-13:00
pokój 3.08

zainteresowania naukowe:
Archeologia Egiptu i Nubii
Ceramika antyczna, szczególnie w kontekście społecznym i ekonomicznym
Materiałoznawstwo i rzemiosło w starożytności

bibliografia:
Anna Wodzińska

projekty:
– Udział w pracach Polsko-Słowackiej Misji Archeologicznej w Tell el-Retaba (kierownik prac: dr hab. Sławomir Rzepka – Instytut Archeologii UW), Egipt, opracowanie materiału ceramicznego
– 1/4 etatu (w latach 2918-2021) w ramach grantu ERC UMMA realizowanego w Dongoli w Sudanie (kierownik prac: dr Artur Obłuski – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW), opracowanie materiału ceramicznego
– Udział w pracach Ancient Egypt Research Associates w Gizie (kierownik prac: dr Mark Lehner), opracowanie materiału ceramicznego

Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009

Prezes Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Roksana Chowaniec oraz Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Krzysztof Jakubiak mają przyjemność zaprosić na promocję książki Agnieszki Jarzec pt. „Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009”, przygotowanej w ramach tomu 12 serii Światowit Supplement Series B: Barbaricum. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Instytutu Archeologii UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Zaproszenie Krosno