Zajęcia dla II roku – Fotografia i rysunek zabytków

Zajęcia rozpoczynają się dla grup: IA, IB – 9.10.2019 ; IIA, IIB – 7.10.2019; IIIA, IIIB, IVA, IVB – 21.10.2019

Proszę zapisać się do grup na kartach na tablicy, na parterze przy sekretariacie ds. studenckich do 4 października.

Zajęcia z fotografii dla grupy IIIA, IIIB i IVA, IVB rozpoczynają się obowiązkowym wykładem w poniedziałek 21 października o godz. 16.45-18.15, s. 2.09, prowadzący dr M. Bogacki. Po trzech wykładach w 2.09 fotografia odbywać się będzie w sali 3.28. dla grup IIIA, IVA w terminie rysunku krzemienia, a dla grup IIIB, IVB w innym ustalonym na zajęciach terminie. W tym samym semestrze odbywać się będą zajęcia z rysunku krzemienia, po fotografii. Zajęcia z rysunku krzemienia dla grup III i IV rozpoczynają się 6 grudnia.

Czytaj dalej Zajęcia dla II roku – Fotografia i rysunek zabytków

zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego w IAUW

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020 w Instytucie Archeologii UW, która odbędzie się 3 października o godz. 10.00 w sali 2.10. Z okazji stulecia archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, w uroczystości będzie uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcin Pałys.
z poważaniem
Dyrekcja Instytutu Archeologii UW