Zajęcia dla II roku – Fotografia i rysunek zabytków

Zajęcia rozpoczynają się dla grup: IA, IB – 9.10.2019 ; IIA, IIB – 7.10.2019; IIIA, IIIB, IVA, IVB – 21.10.2019

Proszę zapisać się do grup na kartach na tablicy, na parterze przy sekretariacie ds. studenckich do 4 października.

Zajęcia z fotografii dla grupy IIIA, IIIB i IVA, IVB rozpoczynają się obowiązkowym wykładem w poniedziałek 21 października o godz. 16.45-18.15, s. 2.09, prowadzący dr M. Bogacki. Po trzech wykładach w 2.09 fotografia odbywać się będzie w sali 3.28. dla grup IIIA, IVA w terminie rysunku krzemienia, a dla grup IIIB, IVB w innym ustalonym na zajęciach terminie. W tym samym semestrze odbywać się będą zajęcia z rysunku krzemienia, po fotografii. Zajęcia z rysunku krzemienia dla grup III i IV rozpoczynają się 6 grudnia.

Gr.

Termin zajęć

I semestr

II semestr

Zajęcia

sala

zajęcia

sala

IA IB

Śr. 15.00–16.30 Rysunek ceramiki

(E. Łukaszewicz, opiekun)

1.09

Rysunek krzemienia

(K. Januszek)

sala 1.09

IA IB

Pon. 16:45-18:15 Fotografia zabytków

(M. Bogacki)

sala 2.09 i potem 3.28)

IIA

IIB

Pon. 15.00–16.30 Rysunek ceramiki

(A. Szela, opiekun)

1.10

Rysunek krzemienia (K. Januszek)

sala 1.10

IIA

IIB

Pon. 16:45-18:15 Fotografia zabytków

(M. Bogacki)

sala 2.09 i potem 3.28)

IIIA

IIIB

Pt. 9.45–11.15 Rysunek krzemienia

(K. Januszek)

sala. 1.18

Rysunek ceramiki

(P. Szymański, opiekun)

1.18

IIIA

IIIB

Pon. 16:45-18:15 Fotografia zabytków

(M. Bogacki)

sala 2.09 i potem 3.28)

IVA

IVB

Pt. 11.30–13.00 Rysunek krzemienia

(K. Januszek)

sala 1.18

Rysunek ceramiki

(P. Szymański, opiekun)

1.18

IVA

IVB

Pon. 16:45-18:15 Fotografia zabytków

(M. Bogacki)

sala 2.09 i potem 3.28)