Wybory na Wydziale Archeologii

W  załączeniu znajdą Państwo list dr hab. Agnieszki Kościańskiej, Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej, dotyczący wyborów na naszym Wydziale. Każdy pracownik naszego Instytutu powinien był otrzymać ten list e-mailem. Jeżeli do kogoś on nie dotarł, proszę o kontakt.
Z poważaniem
dr hab. Sławomir Rzepka
Wydziałowa Komisja Wyborcza
s.rzepka@uw.edu.pl

Dyżury zdalne

Szanowni Studenci,
w razie konieczności kontaktu ze mną, bardzo proszę o maila – po nim możemy się spotkać na Google Meet i przedyskutować problem.

Przypominam, że podania należy składać przez USOS, wygenerować PDF i przesłać do mnie kopię wykorzystując do tego maila w domenie uw.edu.pl.
Dr Wiesław Więckowski

Zmiany w sesji

Szanowni Studenci,
odwołuję niniejszym wszystkie egzaminy zdalne, które miały być prowadzone przez Prof. R. Chowaniec. O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani najpóźniej na 7 dni przed nim.

Inne zmiany w załączeniu: harmonogram.
Proszę studentów o kontakt z Prowadzącymi w celu ustalenia szczegółów.

Przypominam też, że egzaminy w trybie zdalnym przeprowadzane są zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Rektora UW z dnia 4 maja 2020 roku.
Dr Wiesław Więckowski

Sesja letnia 2020

Szanowni Państwo,
poniżej w linku lista egzaminów zgłoszonych w sesji letniej. Pracowników proszę o poinformowanie Studentów o terminach i wymaganiach związanych z użytymi aplikacjami, Studentów proszę o skontaktowanie się z Prowadzącymi w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości.
Przypominam, że istnieje wymóg używania adresów w domenie uw.edu.pl do wszelkich kontaktów i logowań w trakcie sesji (Informacja o kontach DLA STUDENTÓW, DLA PRACOWNIKÓW).
POWODZENIA!

Spis zgłoszonych egzaminów i zaliczeń.

Studentom przypominam również, że jeśli będą składać jakiekolwiek podania przez USOS, musza je 1) napisać; 2) wygenerować PDF; 3) przesłać PDF z wyjaśnieniem mailem do zastępcy deyrektora ds. studenckich; 4) poprosić o przesłanie maila pracownika, który ma poprzeć lub potwierdzić podanie (jeśli jest taka potrzeba). Należy używać maila w domenie uw.edu.pl