Profesor Jerzy Gąssowski (1926-2021) – biogram i wspomnienia

Profesor Dr hab. Jerzy Filip Gąssowski urodził się 23 sierpnia 1926 roku w Siedlcach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1947 roku rozpoczął studia w zakresie archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1948 roku przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował egiptologię, a później archeologię pradziejową. Kontynuował również studia w zakresie historii sztuki. W 1951 roku uzyskał magisterium z archeologii. W 1958 roku otrzymał stopień doktora w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. W latach 1962-1963 odbył studia post-doktoranckie w École Pratique des Hautes Études, Sorbonne i w École des Chartres w Paryżu. W 1969 roku uzyskał habilitację na Wydziale Historycznym UW. W 1973 roku został mianowany docentem archeologii. W 1979 roku Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku profesora zwyczajnego.  Czytaj dalej Profesor Jerzy Gąssowski (1926-2021) – biogram i wspomnienia

ZAPROSZNIE NA WYKŁAD OTWARTY

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza na XVI spotkanie poświęcone informatyce i naukom obliczeniowym w ramach cyklu Virtual ICM Seminars in Computer and Computational Science. Spotkania są kontynuacją corocznej konferencji Supercomputing Frontiers Europe która w 2021 r. odbędzie się w dniach 19-23 lipca. Wirtualne Seminarium ICM z Valerie E. Polichar, University of California San Diego

Tytuł: “Wizja Uniwersytetu Cyfrowego: Planowanie następnej generacji wsparcia technologicznego badań”

Data: Czwartek, 18 marca 2021, godz. 16:00, język wykładu: Angielski

Bezpłatna rejestracja:  https://supercomputingfrontiers.eu/2021/seminars/

Dni dziekańskie

Szanowni Państwo,

w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Archeologii dr. hab. Bartoszem Kontnym, prof. ucz. ustanawiam dni dziekańskie w dniach 22–26 marca 2021 r., w związku z planowaną 2. Konferencją Wydziału Archeologii „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”

Dni dziekańskie są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych na Wydziale Archeologii. Zaleca się jednak udział studentów w wybranych trzech sesjach konferencji, w szczególności tych, które związane są z tematyką wybranej przez studenta specjalizacji. W związku z tym, wybór sesji przez studenta jest dowolny.

Z wyrazami szacunku,